Изберете страница
Нови допълнения към програмата инжекционни гелове Кьостер  - инжекционен гел с регулируемо реакционно време и специален гел за фуги

Какво представляват геловете?

Геловете се състоят от дълга верига хидрофилни (водопоглъщащи) молекули, които създават течна водосъдържаща структура. Тъй като гелът е смес между течност и твърдо вещество, той осигурява няколко преимущества за хидроизолацията. Например, гелът може да бъде инжектиран като рядка течна субстанция, която може по-късно да реагира и да експандира до гъвкава хидроизолационна маса. В резултат на това времето за реакция може да бъде програмирано като кратко или продължително в зависимост от продукта.

За какво се използват геловете?

Геловете притежават редица преимущества при повърхности, където строителната конструкция се излага продължително време на вода. Така те се оказват подходящи за хидроизолация на строителни елементи в контакт с почвата от рода на сутерени, тунели, канали и шахти, както и на водни резервоари. Освен това понякога инжекционният гел е единственият начин да се спре водата, когато водоносещите фуги не могат да се изолират от страната на водата. Поради краткото си реакционно време, еластичност и достатъчна стабилност, както и якост на натиск срещу водно налягане, инжекционните гелове са способни (придружени от спомагателни мероприятия) да хидроизолират трайно водоносещи фуги, подложени на силно налягане. Това често е необходимо в случаите, когато лентите за фуги или водоспиращите материали са били увредени по време на бетоновите работи. Подобно на това, силни водни течове в тунелното строителство също могат да бъдат спрени с гел. Всъщност, понякога геловете предлагат единствения начин, при който тунелното строителство може да продължи въпреки водните течове.

Нови допълнения към програмата инжекционни гелове Кьостер  - инжекционен гел с регулируемо реакционно време и специален гел за фуги

Кьостер Инжекционен гел G4 притежава сертификат за контакт с питейна вода

Геловете са особено ефективни при завесното инжектиране и инжектирането в зидария. Понякога строителните елементи не могат да бъдат хидроизолирани от вътрешната страна, а едновременно с това не могат да бъдат достигнати и от външната страна (тази на водата).

В резултат на това се постига хидроизолация на позитивната страна чрез хидроизолация откъм вътрешната страна на самия строителен елемент. Това често се прилага при исторически сгради, водопропускливи строителни елементи, зидани тунели, както и при канали и шахти.

Кьостер Инжекционен гел G4 – изключително нисък вискозитет

С въдеждането на Кьостер Инжекционен Гел G4 през 2015 г. Koster Bauchemie AG разшири своята гама от гелови инжекционни решения и се сдоби с още един пазарен дял в този сегмент. Оттогава Кьостер Инжекционният Гел G4 зае своето място на немския и международния пазар и се изкупува с тонове. Освен това, покани за участие в търгове за строителни проекти от различни величини по целия свят специфицират все повече и повече продукти със свойствата, които притежава Кьостер Инжекционният Гел G4.

За да отговори на изискванията за контакт с питейни води, фирма Кьостер разширява инжекционната си продуктова гама като включва повече гелове. Така бе разработен Кьостер Инжекционен Гел G4, който се състои изцяло от материали, които отговарят на немските норми за приложения в контакт с питейни води. Той притежава съответно и такъв сертификат, издаден от Рурския хигиенен институт. Има изключително нисък вискозитет – 4 mPa.s. От субективна гледна точка материалът е с консистенцията на течна вода. Това му позволява да проникне дълбоко в капилярите по време на площното инжектиране и да се разпространи отлично в обкръжаващата почва по време на завесното инжектиране. Освен това времето за реакция може да бъде програмирано индивидуално. Това е особено ценно, когато се планира системно и краткосрочно приложение. В допълнение уникалната форма на гела по време на неговото втвърдяване позволява извършването на стандартно мултиетапно инжектиране (каквото обикновено се изисква при търговете).

Кьостер Инжекционния Гел G4 има толкова нисък вискозитет, че в зависимост от калкулирания разход, той може да бъде инжектиран с Кьостер Суперпакерите.

Следвайки успешното въвеждане на Кьостер Инжекционният Гел G4, портфолиото на геловете се разширява още.

Кьостер Инжекционен гел S4  - регулируемо реакционно време

Кьостер Инжекционен гел S4 – регулируемо реакционно време

Опитните апликатори могат да адаптират продукта към много различни условия на строителния обект, променяйки количеството на компонент А2 (активатора) и компонент В (солта). Възможността за приспособяване на времето за втвърдяване чрез количествени вариации на тези компоненти превръща този гел в силен инструмент на строителния обект. В зависимост от количествата на В и А2 компонентите, реакционното време може да варира между 15 секунди и 3 минути.

Освен това материалът може да бъде оцветяван, така че гелът, който излиза от строителния елемент лесно и бързо бива разграничаван от водата.

Кьостер Инжекционен Гел S4 е подходящ специално за площи, където се изисква бързо реакционно време – например в случаите на голямо водно налягане или силен воден теч.

Кьостер Инжекционен гел J4  - за инжектиране на фуги

Кьостер Инжекционен гел J4 – за инжектиране на фуги

Кьостер Инжекционният Гел J4 е разработен специално за инжектиране на фуги и притежава много висока адхезия към всякакви минерални повърхности. Материалът позволява еластична хидроизолация на експанзионни фуги даже и в случаите с течаща вода. За разлика от други изолации за фуги Кьостер Инжекционният Гел J4 предлага отлична адхезионна якост върху влажни и мокри повърхности. Отличен пример за това са фугите, разположени в гаражи за паркиране, които текат вследствие на възникнал воден напор. Кьостер Инжекционният Гел J4 създава дълготрайна и еластична хидроизолация.

В допълнение, поради изключително ниския си вискозитет от само 30 mPa.s, Кьостер Инжекционният Гел J4 е особено подходящ за запълване на празнини във фини конструкции от рода на работни фуги, фуги стена/под, както и за запълване на фини пукнатини.

Помпа за акрилатен гел

Помпа за акрилатен гел

Кьостер Инжекционните Гелове се инжектират с помощта на 2-компонентна инжекционна помпа с интегрирана водна струя, от рода на Помпа за акрилатен гел Кьостер. Помпата за акрилатен гел Кьостер дава възможност за много по-висока производителност при употребата ù в тунели или по-големи проекти и притежава фиксирано смесително съотношение.

Източник: Кьостер България