Изберете страница

Как преградните стени могат да активират състояние на удовлетвореност и щастие на работното място?

Вибрация на смартфони. Звук от входящи съобщения. Мейли с приоритет, на които трябва да се отговори незабавно. Провеждащата се в близост среща отвлича вниманието… Да се фокусираме само върху едно нещо днес, е все по-трудно в офисното ежедневие заради фактори като шум, паралелни комуникационни канали и непрекъснато постъпваща нова информация. Много хора имат силното желание най-сетне да могат да работят на спокойствие.

От тази гледна точка големите отворени офисни пространства често се превръщат в пречка за работещите или дори представляват риск за здравето им. Въпреки че откритата комуникация и кратките пътища безспорно са важни за модерното трудово ежедневие.

Спокойствието създава удовлетвореност

За да се насърчи производителността, здравето и удовлетвореността на служителите в дългосрочна переспектива, все по-търсени са преработените офисни концепции, както и новото възприемане на помещенията и изолацията. Защото повече от половината хора, работещи в офиси, споделят, че им липсват места за усамотяване с възможност за концентрирана работа. Непрекъснатите нива на шум и постоянното състояние „винаги на разположение“ не стимулират нито продуктивността, нито здравето. И обратното – ергономичната работна среда насърчава личното благосъстояние и повишава производителността и креативността на служителите с до 36%. Важна роля за това играят преградните стени.

 

Продуктивна работа в състояние на удовлетвореност

Ориентираните към бъдещето офис концепции предлагат помещения, в които човек може да се оттегли необезпокоявано и да се концентрира върху индивидуалните си задачи. Потънали в собственото си занимание и изолирани от смущения, хората са много по-склонни да изпитат чувството, че са свършили нещо. Специалистите говорят за deep work (състояние на концентрирана и фокусирана работа). Според учени от Саарландския университет 60 минути подобна работа са достатъчни за значително повишаване на качеството на свършеното.

Факт е, че работните помещения могат целенасочено да стимулират подобно състояние. Става дума за т.нар. „фокусни пространства“, които предлагат място за размишление и концентрация върху индивидуалните задачи. Как обаче изглеждат те?

Свободата има нужда от пространство – и стени

В офиса на бъдещето стандартно ще се предлагат помещения, които позволяват координирани срещи, обособена целева работа, работа по екипни проекти, спонтанни срещи и вдъхновение. Особено важна в случая е ролята на зоните за концентрация: те позовляват интензивна работа и предпазват служителя от прекъсвания. И за това не са нужни непременно неподвижни стени. Важна е оптимизираната акустика на помещението с висока звукоизолация, звукопоглъщащи повърхности и звукоизолиращи елементи.

Различните звукопоглъщащи панели и мебелите с акустично потискане могат да намалят нивата на шум и хармонично да се впишат в цялостния дизайн, приглушени цветове могат да обособят отделни работни места. В зависимост от изискванията, може да има смисъл тези зони за временно оттегляне да бъдат отделени с преградни стени.

Оптимизирана акустика в помещенията

Подобни острови за концентрация могат да бъдат обособени най-добре с акустично ефективни преградни системи. Това обаче не означава автоматично ограничаване на отвореността и прозрачността на гъвкавата работна среда. Например изцяло стъклените преградни стени осигуряват видимост за служителите и едновременно с това оформят кътове за усамотяване за важни телефонни разговори или по-концентрирана работа.

Така обособените помещения зонират офиса и предлагат добри решения за мулти-пространствена архитектура. Възможността за извити форми и цветово тониране на стъклените платна разнообразява средата.

Източник: Izolacii.eu