Изберете страница

Един от основните аспекти на социално отговорната политика на членовете на БАИС е подпомагане развитието на младите специалисти в областта на строителството. Като лидери в бранша, членовете на асоциацията проявяват загриженост за бъдещето на строителния сектор и ясно осъзнават, че то е в ръцете на новите кадри; а един от факторите за успеха на младото поколение специалисти е плавният преход между студентството и света на бизнеса. Затова компаниите предприемат редица инициативи, които варират от провеждане на студентски стажове и създаване на обучителни центрове до участие във форуми, които да изградят стабилна връзка между образованието и бизнеса в сектора.

„Лидерите, които строят“

„Лидерите, които строят“ вдъхновява студентите и ги мотивира за успешна реализация чрез личния пример на мениджърите на водещи компании в строителния сектор. В рамките на инициативата младите специалисти се запознават с изискванията на фирмите към бъдещите кадри, както и със спецификите на практическото приложение на знанията в сектора.

В края на 2015 г. „Вебер“, част от групата „Сен-Гобен“, взема участие във форума. Компанията е лидер в производството на иновативни и лесни за употреба продукти в областта на фасадните решения и интегрираните топлоизолационни системи, системи за полагане на керамични покрития, индустриални подове и технически разтвори.

Кои са новите лидери

През ноември 2015 г. управителят на „Вебер“, г-жа Снежана Семова, провежда дискусия със студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ за мотивацията и пътя към успеха и споделя какво е един представител на „нежния пол“ да гради име в сектор, традиционно смятан за „мъжки“. По време на разговора са предложени за анализ въпроси, важни за личностното развитие на всеки професионалист, като: „Къде искам да бъда след 5 г.?“, „В какво съм добър и в кои области имам нужда от подобрение?“. По време на срещата г-жа Семова отправя покана към студентите да разгледат завода на компанията.

Кои са новите лидери

Посещението на завода на „Вебер“ е реализирано през декември същата година. По време на визитата си студентите имат възможност да обменят опит и знания за продуктите, технологиите и последните иновации в строителството. Направена е обиколка на завода с цел запознаване с процесите на работа и демонстрация на полагане на някои от продуктите на „Вебер“ в областта на строителните изолации. По време на посещението си студентите показват завидни професионални умения и дават сериозна заявка, че именно те са бъдещите лидери в строителството.

През март 2016 г. „Мапеи България“ също се включва във форума „Лидерите, които строят“. „Мапеи“ е световен лидер в производството на лепила и химически продукти за строителството, който има мрежа за продажби и техническо обслужване с офиси по цял свят и предлага ефективна техническа помощ, което се цени високо от архитекти, инженери, предприемачи и собственици.

Кои са новите лидери

През март 2016 г. управителят на „Мапеи България“, инж. Пламен Петров се среща със студенти от УАСГ. Инж. Петров споделя, че най-много е научил от практиката. Като най-ценен определя опита си на технически ръководител, който дефинира като школа, рафинирала уменията му да комуникира с професионалните български строители. По време на дискусията основен акцент е поставен върху следния извод на инж. Петров: „Всеки трябва да усети тежестта на шапката и твърдите, неудобни обувки. Само така ще се довърши цялостният образ, който е започнал с влизането си в университета.“

За по-автентична мотивация на студентите, в разговора се включва и най-новият член на семейството на „Мапеи“ инж. Борислав Димитров, завършил преди две години. Той дава кураж на присъстващите в залата, отбелязвайки че всички негови колеги са се реализирали успешно в строителния бранш и стимулира студентите да търсят своето изграждане като професионалисти.

„Академия лидерите“

Докато форумът „Лидерите, които строят“ залага на вдъхновението и мотивацията, които носи личният пример на мениджърите на водещи компании, инициативата „Академия лидерите“ въвежда младите специалисти в реалния свят на бизнеса. Те разрешават практически казуси, поставени от експерти в строителния сектор, което им позволява да развият професионални умения като аналитично мислене, работа в екип и висока комуникативност. В академията участват 50 студента, които са разделени на 10 отбора. Всеки отбор разрешава самостоятелно казуса, като има срок от 7 дни да подготви презентация и да защити пред оценяващите своето решение. Журито се представлява от професионалисти на компанията, задала съответния казус, и от преподаватели в УАСГ. Най-добре представителите се студенти имат възможност да получат предложение за стаж или работа в участващите компании.

Кои са новите лидери

През май 2017 г. е проведена среща на „Вебер“ – „Сен Гобен” със студентите на тема дигитализацията в строителството. Презентацията на компанията е открита от г-н Франсоа-Ксавие Мозер – президент на „Сен-Гобен” за Полша, Румъния, България и Турция, който говори за позициите на Групата на пазара и дигиталните решения, които предлага компанията.

Същността на въпроса за дигитализацията е представен от г-н Виктор Кирянов, маркетинг мениджър на „Вебер“. Водещи акценти от презентацията му са теми като: основи на дигиталния бизнес, концепцията “customer journey” и влиянието й върху маркетинговите дейности, както и „customer experience map“, която се изготвя от федерален екип за всички клонове на “Вебер“ за различните групи клиенти на фирмата – майстори, дистрибутори, строителни компании, собственици на сгради, архитекти и проектанти. В изложението на г-н Кирянов са включени и приложения, разработени за компанията в различни страни в Европа, както и други примери за дигитални услуги в строителния бизнес. Казусът, поставен на студентите, е да предложат дигитална услуга за клиентска група – строителна фирма или инвеститор, която да е насочена към продуктовата група сухи строителни смеси.

Сред по-оригиналните решения по зададения казус, предложени от студентите, се открояват: приложение за конкретизиране на разликите между проектното количество и реално използваното, интегриране на дрон в контрола по качество, уеб платформа за архитекти, осъществяваща връзката им с инвеститори, виртуална реалност на иновативен обучителен процес, виртуален търговски представител и др.

Посочените от професионалистите от „Вебер“ силни аспекти на представянето на студентите са проявяването на ентусиазъм, увереност, висока компетентност, екипност и способност за вместване във времето.

През месец юни 2017 г. „Фибран България“ се включва в „Академия лидерите“ с темата: „Фирмена култура и комуникация“. Компанията „Фибран“ е специализирана в производството на изолационни продукти от екструдиран полистирен и каменна вата, които се предлагат по целия свят чрез дъщерни дружества, представителни офиси и търговски партньори. Фирмата е непрекъснато ангажирана в научноизследователска и проучвателна дейност, основана на сътрудничеството с изследователски институции, както и на постоянен обмен на знания и опит между експертите й. „Фибран“ помага за постигане на енергийна ефективност и устойчив топлинен комфорт с производство на висококачествени топлоизолации и популяризиране на подходящи технически решения сред проектанти, инженери, строители и потребители.

Кои са новите лидери

Общуването в работна среда е представено от заместник изпълнителния директор, г-н Борис Радулов и мениджъра продажби, г-н Хараламби Калев, като важна част от ежедневието на фирмата и нейните служители. Засегнатите аспекти на фирмената култура са: какво прави впечатление на интервю за работа, официалната кореспонденция, облеклото, вербалната и невербалната комуникация.

Зададеният казус е представяне на даден продукт от гамата на „Фибран“ с определено приложение пред различна таргет група с акцент върху комуникационния подход.

Кои са новите лидери

По време на презентационната част на модула младите специалисти от академията представят ситуации на промотиране на продукти на „Фибран“ пред различни участници в строително-инвестиционния процес – архитекти, проектанти, инвеститори и изпълнители, в чиято роля влизат кадрите на „Фибран България“.

В рамките на конструктивна критика професионалистите от „Фибран България“ изтъкват основните фактори за добро представяне в бизнес среда – гъвкавост според нагласата на събеседника, контрол на езика на тялото, екипно поведение, подаване на реплики и избягване на неуместни шеги, особено при първа среща.
Влизането в подобни ролеви ситуации е уникален опит, който подготвя студентите от „Академия лидерите“ за реалността на фирмената среда.

Участието на членове на БАИС в инициативи за подпомагане на развитието на младите кадри е пример за отговорно поведение и полагане на целенасочени усилия за изграждане бъдещето на строителния бранш.
Инициативи като „Лидерите, които строят“ и „Академия лидерите“ подпомагат плавния преход между университетската и реалната бизнес среда и дават успешен старт на студентите в професионалната им реализация.

Идеята зад подобни инициативи е те да стимулират още български компании да се включат в обществено значимия процес на формиране на бъдещите лидери в един от най-важните икономически сектори в България – строителството.

Източници: https://stroiinfo.com/ , https://akademialiderite.com/ , https://liderite.bg/