Изберете страница

Xella Group определи трите водещи тенденции в строителната индустрия: иновации, дигитализация, кръгова икономика.

През 2018 г. делът на цифровите решения в дивизията Xella Baustoffe е вече около 18% и непрекъснато се увеличава. Като част от програмата на BAU 2019 компанията организира Xella Digital Forum на тема ‘‘Quo vadis, construction industry? Construction in 2025’’ (Къде отива строителната индустрия? Строителството през 2025). Събитието послужи като възможност да се представят и обсъдят очакванията за развитието на сектора, като дигитализацията и строителните материали за бъдещите конструкции.

Експертите вярват, че дигиталното планиране ще бъде промишлен стандарт през 2025. Електронната търговия ще доведе до по-голяма прозрачност по отношение на цените, качеството и времето за доставка, докато роботизацията и новите материали ще променят начина на изпълнение на строителството. Нашият сектор се променя и е необходимо да сме подготвени за това! Бъдещето е вече реалност. Взаимодействието по дигитален път между различни компании, участници в строителния процес, се извършва по-бързо и по-лесно и се съобразява с индивидуалните изисквания на клиентите. Дигиталните услуги на Xella осигуряват предимство при финансирането и проектирането и в крайна сметка при възвръщането на инвестициите. След лекциите и презентациите участниците в Xella Digital Forum обсъдиха състоянието на дигитализацията в бранша. Като водещ производител на строителни и изолационни материали Xella прилага последователни мерки за дигитализация от много години. Те определят не само стратегията на компанията, но и цялостните решения, които тя предоставя на своите клиенти.

На своя щанд на BAU 2019, с площ от над 680 м², Xella представи продуктовите си марки YTONG, Multipor, Silka, Hebel и URSA. Основната концепция, която привличаше вниманието на посетителите, беше превръщането на компанията от доставчик на продукти в доставчик на решения, включително за изпълнението на проекти със специфични изисквания.

Професионалистите от сектора се убедиха, че YTONG, Multipor, Silka, Hebel и URSA могат да бъдат използвани в различни комбинации с цел постигане на най-оптимални резултати.

Източник: КСЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД