Изберете страница

Две трети от 43,6 милиона жилища в еднофамилни и многофамилни къщи в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са на възраст над 30 години (построени преди 1989 г., според Обсерваторията на сградния фонд на ЕС) и са в голяма степен неефективни. Гражданите и обществата са затруднени от високите сметки за енергия, ниския стандарт на живот, силното замърсяване на въздуха и зависимостта от изкопаеми горива, надхвърляща средните стойности за ЕС.

За да помогнат за решаването на тези неотложни проблеми, лидерите в сектора на реновирането на сгради DAIKIN, DANFOSS, KNAUF INSULATION, ROCKWOOL, SAINT-GOBAIN, SIGNIFY и VELUX подписаха меморандум на форума C4E в Словакия на 23 май 2023 г. Те се ангажират да работят заедно и да предприемат систематични и ефективни стъпки за популяризиране на санирането на сгради и енергийната ефективност в дискусиите за обществената политика в страните от ЦИЕ.

Компаниите в ЦИЕ имат повече от 42 хил. служители и 100 производствени предприятия.

Те възнамеряват да се фокусират върху по-систематично и ефективно участие в дебатите по националните обществени политики и да превърнат реновирането на сгради в свой приоритет. Гражданите и институциите се нуждаят от това националните правителства да приемат държавни политики, които да им помогнат да преодолеят редица пречки пред реновирането на сградите и да допринесат за общото благо – чист въздух, обществено здраве, енергийна сигурност и декарбонизация.

Компаниите също така се стремят да използват своя експертен опит и знания, като приканват други предприятия, неправителствени, академични и публични институции да си сътрудничат и да подкрепят национални и регионални инициативи, които се застъпват за реновирането на сгради и енергийната ефективност. Сътрудничеството ще се фокусира върху политиките за енергийна ефективност, програмите за саниране и други свързани аспекти в страните от ЦИЕ, включително Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България, Сърбия, Хърватия, Словения и др.

Реновирането на сградите може да осигури по-здравословни, по-ефективни и с по-ниски експлоатационни разходи сгради, както и по-чист въздух и подобрена енергийна сигурност в страните от ЦИЕ. Освен това санирането на сгради днес осигурява стотици хиляди работни места в региона на ЦИЕ.

Индустрията подкрепя тези твърдения чрез експертни проучвания:

Само изолацията на жилищните сгради може да спести средно 44 % от крайното потребление на енергия и 46 % от природния газ според данни на Buildings Performance Institute Europe. EuroWindoor установи, че подмяната на прозорците може да доведе до потенциални допълнителни икономии на енергия в размер до 15% от общите нужди за отопление. Докладът “Барометър на здравословния дом 2022 г.“ показа, че един от всеки трима европейци е засегнат от поне една потенциална опасност, свързана с климата в помещенията, като например влага и мухъл, липса на светлина, студ или прекомерен шум. Термопомпите имат потенциала да избегнат над 600 милиона тона емисии на CO2 в европейския сграден фонд, според прогнозата на Gluckman Consulating. Ecofys изчисли, че техническите сградни системи, които включват измерване, регулиране на температурата и балансиране на инсталациите за отопление, охлаждане и топла вода, имат потенциал да генерират икономии на енергия до 30%.

И накрая, преминаването на всички осветителни точки към свързани LED устройства би могло да намали годишните емисии с 19 млн. тона CO2 и разходите за енергия с 16,4 млрд. евро в страните от ЦИЕ, както е посочено в модела за преобразуване Green Switch.

Регионалните бизнес лидери се ангажират да повишат популярността на реновирането на сгради и енергийната ефективност, като предоставят необходимите лични и финансови ресурси за създаване и поддържане на национални организации, разполагащи с експертни познания за ефективно участие в обществения дебат.

 

Източник: C4E Forum