Изберете страница

Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради

Новото издание на БАИС “Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради” обръща основно внимание на топлоизолационната функция на плътната част от сградната обвивка и на правилното изграждане на топлоизолационните системи – технологичната последователност, детайлите и възможността за надежден контрол на изпълнението.

Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) издава “Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения” с цел да подпомогне участниците в инвестиционния процес: инвеститори, проектанти, консултанти, строители в тяхната работа за защита на сградите и съоръженията от въздействието на водата.

Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви

Специализираното издание „Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви” с автор инж. Орлин Илиев има амбицията да запълни празнина у нас в областта на проектирането на зелени покриви и паркинг-покриви, които все по-често се срещат при строителството на жилищни и обществени сгради.

Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) издаде, с цел подпомагане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която стартира през 2015 г. електронно издание „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“.

Енергийна ефективност

Специализирано издание на БАИС

Изданието на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СГРАДИ” разглежда принципите на енергийно-ефективното проектиране на топлоизолационни системи на сгради и представя нарастващите възможности за използване на съвременни топлоизолационни материали при изграждането им.