Изберете страница

Защо е необходимо да участвате в изложения?

В контекста на нарастващото влияние на дигиталните комуникации все по-често маркетинг директорите изключват от годишните бюджети участието в традиционни изложения, като те се считат за прекалено скъп, остарял и слабо ефективен маркетинг механизъм. Дали обаче тези решения дават рентабилни резултати? Неучастието в изложения Ви лишава от възможността да увеличите стойността на бранда си, възползвайки се от предимствата, които носи присъствието на бранда Ви на най-мащабните национални и международни форуми във Вашия бранш.

Въздействащо представяне
Добрият избор на щанд с подходящ дизайн и пространствено оформление гарантира представянето на бранда Ви по въздействащ начин. Вашият щанд носи идентичността на бранда Ви и успешно предава посланията Ви на езика на визуалната комуникация. Така независимо от локацията на офиса си, Вие си осигурявате мобилен дом, в който да посрещнете потенциалните си клиенти и партньори и да комуникирате предимствата на бранда Ви на глобално ниво сякаш сте си “у дома“.

Ефективна комуникация с таргетите Ви
Участието в изложения Ви дава възможност за директен контакт с таргетите Ви. Посетителите на изложения са предимно професионалисти и представители на бизнеса, които познават добре сектора и имат сериозни намерения за сключване на сделки. Фирмите, участващи в изложения, имат директен достъп до таргетите си, като се избягва шума на интернет пространството. Най-важното преимущество на изложенията е контактът „очи в очи“, който е доказано най-ефективният комуникационен канал. В допълнение на това, получаването на обратна връзка директно от потенциалните Ви клиенти и партньори Ви спестява усилия и финансов ресурс, вложен в специализирани проучвания.


Доказване на лидерски позиции в бранша

Присъствието на изложение се счита за доказателство за стабилност и добри позиции в бранша. Посетителите дават висока оценка на фирми, които подготвят и реализират професионално участието си в изложения и представят продуктите си на експертно ниво. Изложението е такъв тип форум, при който сравнението е ключов елемент и естествено най-атрактивният печели съревнованието. Най-добре представителите се фирми се открояват и се запомнят. Не на последно място участието в изложение е и въпрос на престиж и за фирмите, претендиращи за лидерски позиции в сектора си, впечатляващото представяне е от голямо значение, тъй като от лидерите се очаква не само присъствие, но и произвеждане на силно въздействие.

Устойчиви взаимоотношения с таргетите Ви
Освен форум за създаване на контакти и получаване на обратна връзка от таргетите Ви, изложенията са и успешна платформа за изграждане на устойчиви взаимоотношения с потенциалните Ви клиенти и партньори. По време на изложение посетителите правят своя информиран избор на бизнес партньори и в много случаи се стига до сключване на сделка и дори до подписване на дългосрочни договори.

Рентабилно решение
Гореизброените предимства на участието в изложения са доказателство за ефективността на изложенията като маркетинг механизъм, който увеличава стойността на бранда Ви. Резултатите, които постигате на мащабни браншови форуми като изложенията са съизмерими с тези от цялостни интегрирани маркетинг кампании, изискващи значително по-голям финансов ресурс, така че следващият път помислете по-добре преди да задраскате изложенията от бюджета си за маркетинг.