Изберете страница

Калциево – силикатните елементи гарантират перфектна защита от шум и акумулират топлината.

Silka е една от основните търговски марки на групата XELLA. Това име обединява изключително разнообразна гама от калциево-силикатни продукти, предназначени за изпълнение на стенни конструкции. Те са добре познати и широко използвани в цяла Европа.

Калциево-силикатните блокове за зидария Silka, които дружеството „КСЕЛА България“ предлага на нашия пазар, се доставят от високотехнологичен завод в Република Сърбия. Разположен е в гр. Апатин, област Войводина, Северна Сърбия, на левия бряг на река Дунав, в непосредствена близост до границата с Хърватия.

Калциево-силикатните блокове Silka имат няколко отличителни качества:

  • прецизни геометрични размери;
  • висока плътност и висока якост на натиск;
  • отлична шумоизолационна способност;
  • отлична огнеустойчивост;
  • много голяма дълготрайност.

Silka е екологичен строителен продукт, произведен от естествени суровини, които природата ни е предоставила в неограничени количества. Технологичният процес напомня начина на образуване на някои скали, изградени от здраво споени пясъчни частички. При производството на блоковете, по време на строителството и при депонирането на отпадъците не се отделят вредни вещества. Стените от Silka влияят благоприятно за създаването на здравословен микроклимат в помещенията, благодарение на бялата вар, която е източник на чистота и хигиена.

Silka може да се окаже успешно и ефективно решение както в ежедневни, така и в сложни ситуации:

  • когато се изискват много високи нива на защита от шум;
  • когато с относително тънки стени трябва да се постигне нормативно регламентиран шумоизолационен ефект – типичен пример са преградните стени в жилищните сгради и хотелите;
  • когато се проектират сгради с носещи стени, в това число и противоземетръсни зидани шайби, особено ако трябва да се изпълнят изискванията на ЕВРОКОД 6 за зидани конструкции и на ЕВРОКОД 8 за проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия;
  • когато е необходима голяма топлоакумулираща способност на материалите, с чиято помощ да се осигури летният комфорт в помещенията – проблем, с който се сблъскват проектантите на нискоенергийни и пасивни сгради;
  • когато строежът ще се сертифицира по някоя от системите за оценка на сградите в контекста на устойчивото строителство като LEED, BREEAM, DGNB, HQE (френска система), EDGE (система на Световната банка).

Стена от Silka 200 намалява с 56 dB шума, който преминава от едно помещение към съседното. За сравнение с други материали подобна защита се постига единствено с двуслойна зидария и влагане на допълнителен шумоизолационен продукт. Решението със Silka е максимално опростено и изключително ефективно за стени между апартаменти или между хотелски стаи в случаите, когато се стремим към високо ниво на комфорт. Елементите Silka са с якост от 10 или 15 MPa. Тази здравина ги прави близки до бетоните, които само допреди 20 г. се използваха често в строителството на монолитни жилищни сгради.

Повече информация за качествата и приложението на Silka можете да получите от техническите експерти на КСЕЛА и на https://www.ytong.bg/bg/docs/Silka_brochure.pdf .

Източник: КСЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД