Етични казуси

В случаите на съмнения за неетично поведение от страна на член/ове на БАИС, нелоялна конкуренция, некоректни търговски практики, некачествени продукти и продукти със съмнителна сертификация в сектора на изолациите в строителството на територията на България, сезирайте Етичната комисия на БАИС, като попълните формата за сигнали.

Форма за сигнали

Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

Етичен кодекс на БАИС

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) приема настоящия Етичен кодекс, с който регламентира поведението и взаимоотношенията на членовете на Асоциацията при изпълнение на техните служебни задължения помежду им, с трети лица и взаимоотношенията им с потребителите.

Комисия по етика

Йордан Николов Николов
Димитър Ценков Пенев
Благой Василев Стоянов