Изберете страница

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) организира серия от обучения, ориентирани към дейността и експертизата на участниците в строително-инвестиционния процес.

Обучения по енергийна ефективност

През месец ноември 2017 г. в градовете София, Пловдив и Бургас ще се проведе обучителен курс по проектиране, контрол и приемане на работите по енергийно ефективно обновяване на ограждащи конструкции на сгради. Курсът ще бъде насочен към архитекти, инженери-проектанти, надзорници, пожарникари и представители на общини и строителни фирми и ще се води от експерти по енергийна ефективност и изолации.

Предвижда се курсът да запознае участниците в строително-инвестиционния процес с основните принципи и нормативната база в областта на енергийната ефективност, както и с приложението на „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащи конструкции на сгради“, издадено от БАИС през 2016 г. Ще бъдат разгледани и актуални изменения към днешна дата.

Обучителният курс ще представи изисквания към проектите, основни елементи на текущия контрол и приемането на извършените работи при подземни части и цокъл на сгради, външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени, обновяване на покриви на съществуващи сгради, изискванията към противопожарна защита и други.

Повече информация за обучението може да намерите тук.

Обучение по управление на подизпълнителска фирма

В контекста на кампанията на БАИС за подпомагане на изпълнителите на изолационни работи в края на месец ноември 2017 г. Асоциацията ще проведе и обучение по управление на подизпълнителската фирма в изолациите. Тематиката ще засегне: подготовка на количествено-стойностна сметка и на оферта, изготвяне на договори, поддържане на документооборота в процеса на строителството, календарно планиране на строително-монтажните дейности, планиране на работна ръка и финансови потоци, както и оценка на рисковете по време на строителството и необходими застраховки. Лектори на обучението ще бъдат преподаватели от УАСГ и експерти на БАИС.

Източник: БАИС