Изберете страница

От вътрешната страна

Според анализ на енергийните загуби на сградите, около 25% от топлинните загуби в къща преминават през покривната конструкция. За да допринася пълноценно за намаляването на консумацията на енергия една покривна конструкция е необходимо тя да бъде правилно проектирана и добре изолирана. Всеки покрив е изложен на влияния както от външната среда – пара, звук, UV лъчение, вода, температура, така и от вътрешната за сградата среда – звук, температура, влага, които се взимат предвид при избора на покривни материали и системи.

Добре изолираният съвременен скатен покрив отговаря на няколко основни условия:

– Топлоизолация и топлинна стабилност – предотвратява бързото охлаждане и прегряване;
– Херметичност – намаляване на загубите от вентилация на въздуха;
– Звукоизолация – защита от външен шум (дъжд, градски шум);
– Паропропускливост – позволява дишането на конструкцията за оптимален комфорт.

И ако постигането на тези условия е относително лесно при нови сгради още във фазата на проектиране, при съществуващите сгради се налага обновяване на цялата покривна система с цел постигане на настоящите изисквания по отношение на енергийна ефективност.

Ако имате съществуващ покрив с изолация с дебелина 14 см и λ=0,045 W/mK между гредите, но искате да подобрите комфорта на мансардното обитаемо помещение и да съобразите ремонта с настоящите изисквания на Наредбата 7 за енергийна ефективност на сгради за коефициент на топлопреминаване на обитаемо и отопляемо подпокривно пространство U=0,25 W/m2K, ще е необходимо допълнително топлоизолиране. Най-лесният вариант е от вътрешната страна на покрива с окачен таван.

Металните профили се монтират върху дървените греди, между тях се полага допълнителен топло- и звукоизолационен слой от 10 см Ursa SF 32 и върху тях с двустранно лепяща лента се залепва пароизолационно фолио (Ursa Seco PRO 2 при покриви с въздушен канал и Ursa Seco 100 при покриви без въздушен канал). След това се завършва с гипсови плоскости.

Преди обновяване  U=0,30 W/m2K

След обновяване U=0,147 W/m2K, където:
1.       10 см Ursa SF 32
2.       Ursa Seco 2
3.       Гипсови плоскости
4.       10 см Ursa FDP 2 за фасадна изолация
5.       Дървена фасадна обшивка

Ако пък покривът е без изолация и е от бетон, върху който са монтирани директно керемиди, обновяването от вътрешната страна би следвало да е в следните стъпки:

  1. Първо се монтират окачвачи за CW профили върху бетонната плоча и се полага 16 см слой Ursa SF 32.
  2. След това върху CW профилите се монтира пароизолационно фолио Ursa Seco 100 и след това се завършва с дървена обшивка с подходяща сглобка.
  3. За да бъде прекъснат топлинния мост при улука, той трябва да бъде облицован с Ursa XPS 12 см за стената и 5 см за останалата част.

Преди обновяване  U=3,994 W/m2K

След обновяване U=0,185 W/m2K, където:
1. 16 см Ursa SF 32;
2. Ursa Seco 100;
3. Дървена обшивка;
4. 10 см Ursa FDP 2 за фасадна изолация Ursa XPS N-III-L

В каталога на Ursa за саниране на сгради може да бъде открита допълнителна информация за обновяване на сгради, както и технически данни на предлаганите от компанията материали.

 

Източник: ТП УРСА