Изберете страница

Управителен съвет на БАИС

Цанко Миланов

Председател

Тодор Тодоров

Зам. председател

Проф. д-р инж. Богомил Петров

Член на УС

инж. Петър Илиев

Член на УС

Николай Бъчваров

Член на УС

Етична комисия на БАИС

Йордан Николов

Диян Господинов

Благой Стоянов

Екип

Инж. Йордан Николов

Изпълнителен директор