Изберете страница

Публикувано на 30.01.2018 г.

Докладът за пожара в Grenfell Tower е пътна карта за грешната дестинация

Междинният доклад на Джудит Хакет, посветен на пожара в Grenfell Tower вдигна обещаващ шум, но обществената безопасност изисква повече от „статуквото плюс“, казва Жил Мария, старши вицепрезидент на ROCKWOOL.

В междинния си доклад Джудит Хакет докладва, че нормативните актове на Обединеното кралство не са подходящи за целта и че „разпоредбите и указанията трябва да бъдат опростени и недвусмислени“. Всички можем да се съгласим с това. По-спорно е обаче как да го постигнем.

Други държави реагираха на трагични пожари със силни и предписани регулаторни промени, които значително намалиха риска от такива събития. Все пак сме загрижени, че междинният доклад на Джудит Хакет се сблъсква с това предизвикателство, вместо да разчита на индустрията, за да доведе до „културна промяна“.

Смъмряйки индустрията и насърчавайки я към промяна в политиката й – и „в рамките на 12 месеца“ – не е сериозно решение и не отразява неотложността на обществения интерес. Промяната е необходима, но новите поведения и практики трябва да бъдат принудени чрез ясна с нов вид регулация.

Тестване, тестване, тестване

Друга област на безпокойство е проявяването на нежеланието на междинния доклад да се откаже от подхода „тестване и проучване“ за спазване на изискванията.

В някои случаи тестването играе може да играе роля, но не и по отношение на средни и високи сгради или сгради с висока заетост като училища и болници.

Просто има твърде много променливи и потенциални отклонения от практиката в реалния свят, за да разчитате на тестване, за да поддържате тези видове сгради безопасни по време на живота си.

Защо не е подходящо да се провеждат мащабни тестове за тези сгради? На най-фундаментално ниво мащабни тестове като BS 8414 не отразяват реалния опит, тъй като те се основават на почти перфектна инсталация, която почти никога не се постига на практика и не отчитат естественото влошаване на системите с течение на времето.

В много случаи, включително тестовете на DCLG’s post-Grenfell, включват подробности за проектирането – като броя на пожаропреградите, оформянето на горивната камера или липсата на прозорци или вентилационни отвори – които просто не съответстват на конструкцията в реалния свят .

Дори защитниците на тестването отбелязват, че „… дори относително малки промени в дизайна – като например размерът на пролуката между фасадните облицовъчни панели – могат да окажат значително въздействие върху цялостната пожароустойчивост на фасадната система“ (въпреки че това се отнася само за горими материали ).

Независимо от тези недостатъци, междинният доклад на Hackitt призовава собствениците на сгради да разчитат на констатациите от последната серия от тестове на BS 8414 на DCLG, за да разберат дали текущата им фасада е безопасна за пожар. За съжаление, тя не се позовава на изрично на съвета на DCLG, че „очевидният вариант да се гарантира, че фасадната системата адекватно се съпротивлява на външното разпространение на огъня, е да се замени системата с такава, при която всички елементи на стената са с ограничена горимост“.

Това, че междинният доклад поддържа тестването, е още по-обезпокоителен.

Защо? Тези проучвания включват заплащане на консултанти за проектиране на поведението на фасадните системи при пожар въз основа на техните собствени мнения. Никоя друга европейска държава не позволява такива проучвания като начин на привеждане в съответствие и те нямат място в строга регулаторна рамка, насочена към безопасността.

Вече ключови организации като NHBC, водещ доставчик на гаранции, застраховки и производител на стандарти за жилищно строителство в Обединеното кралство вече не приемат продължаването на тези проучвания.

По-добър подход

Обществената безопасност изисква повече от промяна в рамките на фундаментално изостанала система. Ние вярваме, че един прост и ефективен начин за опазване на живота и имуществото би бил изискването всички сгради на средно и високо, както и сгради с висока заетост да бъдат облицовани и изолирани само с незапалими материали (Euroclass A1 и A2).Най-добрите практики навсякъде в Европа не позволяват да се инсталират горими материали върху високи фасади на сградите.

Приемането на този подход ще премахне изцяло нуждата от провеждане на скъпи мащабни тестове. Това би премахнало двусмислието и несигурността, които неизбежно водят до широкомащабни проучвания, и осигуряват солидна основа за защита на обществената безопасност.

Защо рискувате да направите нещо друго?

Много институции вече се обявиха против използването на горими материали на високи сгради. Кралският институт на британските архитекти и Асоциацията на британските застрахователи също призоваха Джудит Хакет да препоръча забрана на запалими материали върху високи сгради.В крайна сметка правителството трябва защити обществената безопасност и да изгради устойчивост. Залозите са твърде високи и рисковете прекалено големи. Хората заслужават по-добро от подхода „статукво-плюс“, въплътен в междинния доклад.

Източник: https://www.izolacii.eu