Изберете страница

Публикувано на 13.03.2018 г.

БАИС отчете висок интерес към дискусионен панел за санирането

На 08.03.2018г. „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) проведе дискусионен панел по проблемите на енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради на тема: „Саниране на ограждащи конструкции на сгради – грешки при изпълнението и контрол на качеството“. Събитието бе част от съпътстващата програма на „Българска строителна седмица 2018 г.“ и се състоя с подкрепата на членовете на БАИС, участващи в изложението: „Армормат“ ЕООД, Изомакс“ ЕООД, „Ксела България“ ЕООД, “Кьостер България“ ООД, „Селена България“ ЕООД, „Теразид“ ЕООД, „Технопанел“ ЕАД и „Пи Си Си Енергия“ ЕООД.

Беше отчетена висока посещаемост на дискусионния панел, като в него се включиха около 40 представители на строително-инвестиционния процес: експерти от МРРБ и общинската администрация, надзорници, както и служители на производители, дистрибутори и апликатори на изолации и управители на етажна собственост.

Събитието беше открито от изпълнителния директор на БАИС инж. Йордан Николов, който заяви намерението на асоциацията да продължи да работи активно за подобряване на качеството на изолациите в строителството, като организира обучения за повишаване на квалификацията на работещите в бранша, издава на специализирани ръководства, провежда присъствени и неприсъствени семинари и т.н.

Официален гост на дискусионния панел беше инж. Георги Даракчиев, директор на дирекция „Строителен и устройствен контрол“ към „Дирекция за национален строителен контрол“ (ДНСК). Инж. Даракчиев подчерта ангажираността на ДНСК с осъществяване на контрол на качеството в строителството и готовността за сътрудничество с БАИС.

БАИС отчете висок интерес към дискусионен панел за санирането

Панелът беше разделен на две основни части: хидроизолации и топлоизолации, като и двете части засегнаха детайли, проблеми и решения при изпълнението и контрола на изолациите в процеса на обновяване на сгради при саниране.

В първата част проф. д-р инж. Димитър Назърски, преподавател в УАСГ и член на УС на БАИС, разгледа принципни решения за ремонт на хидроизолацията на подземните части на сгради в експлоатация. В презентацията си проф. Назърски акцентира, също така, и върху обновяване на покривите на съществуващи сгради, като представи основните принципи при проектирането на обновяването на покривите. Съществено внимание бе обърнато на значението на прецизната разработка на детайлите в проектите.

Във втората част на панела д-р инж. Красимир Делов се спря на някои основни грешки при изпълнението на топлоизолационни системи. Инж. Делов обърна внимание на неправилни подходи при реализиране на всички процеси от полагането на топлоизолационни системи: подготовка на основата, лепене, дюбелиране, оформяне на цокли, оформяне на външни ъгли, оформяне на отвори , подпрозоречни первази, полагане на армирана шпакловка, грундиране на основа и полагане на мазилка.

Разгледаните проблеми в областта на санирането предизвика интерес у присъстващите и събитието приключи с конструктивна дискусия.

Източник: БАИС