Изберете страница

Детайли

В тази секция можете разгледате детайли за конструктивни решения при изпълнение на изолации на сгради и съоръжения.

Детайли от Ръководството за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

Детайли за хидроизолационни системи на плоски покриви на база огъваеми битумно-полимерни мушами
Детайли за хидроизолационни системи на плоски покриви на база огъваеми пластмасови и каучукови мушами
Детайл на покрив без топлоизолация (най-често се използва при хидроизолация на покривната плоча при студен (двоен) плосък покрив) – общ вид и закрепване
Хидроизолация на покрив със стоманобетонна покривна конструкция на база полимерни хидроизолационни мушами
Хидроизолация на покрив със стоманена покривна конструкция на база полимерни хидроизолационни мушами
Детайл на задигане на хидроизолацията по вертикална повърхнина, пресичаща равнината на покрива (механично закрепена полимерна мушама)
Детайли на междинно закрепване при вертикални задигания, по- големи от 50 cm
Детайл при улука
Детайл при борд на използваем обърнат плосък покрив с хидроизолация с полимерна мушама, механично закрепена
Детайл на хидроизолация с полимерна мушама, механично закрепена към основата върху съществуваща битумна хидроизолация
Детайл на отводняване при стоманена носеща конструкция (LT ламарина) с полимерна мушама, механично закрепена
Детайл на свободно положена полимерна мушама
Детайл на хидроизолация на покриви-градини с пластмасови и каучукови мушами
Полагане чрез залепване на PVC мушами
Детайл при преминаване на проводи през покрив от LT ламарина
Покриви с вълнообразни битумни листове
Детайл на ръб
Детайл на стреха
Детайл на улама
Детайл на било
Странично свързване “покрив – стена”
А – да се използва предварително подготвена ламаринена обшивка от два елемента
Б – ако се използва мека обшивка, да се поставят дървени летви,за да се запълни първата вълна
Челно свързване “покрив – стена”
А – да се използва предварително подготвена ламаринена обшивка от два елемента
Б – ако се използва мека обшивка, да се поставят дървени летви,за да се запълни първата вълна
Детайл на маия
Оформяне края на било