Изберете страница

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) за втора поредна година се включи в инициативата на Renovate Europe – Renovate Day 2021. Мотото на събитието беше „Обнови България – спести енергия!“.

Събитието се организира в партньорство с Камара на строителите в България (КСБ) и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и с подкрепата на: Аустротерм България, Урса Словения, Винербергер, Хенкел България, Баумит България и Кнауф Инсулейшън.

Медиен партньор – вестник „Строител“.

Онлайн конференцията се проведе на 14 октомври 2021 г. Тя премина при голям интерес от страна на бизнеса и лидерите на мнение в областта на зелените политики, енергийната ефективност и обновяването на сгради.

Видеообръщение към участниците отправи г-н Ейдриан Джойс, директор на кампанията Renovate Europe.

Той сподели с радост, че към днешна дата Renovate Europe има 49 партньори от строителния сектор, включващ индустрията, профсъюзи, градските мрежи и национални партньори. На 13 октомври се проведе и европейският REDay 2021. Там бе разгледан важен доклад за ролята на обновяването в националните Планове за възстановяване и устойчивост.

Ето какви са и изводите от плана за България (вариант от 20.07.2021): 14,6% от инвестициите за енергийно-ефективно обновяване са предназначени за обновяване на сградния фонд. Това е един от най-високите проценти в Европа и е страхотна новина за страната ни. Голям процент от финансирането е насочен към жилищните сгради – 66%. 20% ще отидат за обновяването на обществени сгради и 12% за други сгради: индустриални, офис сгради и др. Разглеждайки предизвикателствата за България най-голямата трудност се очертава да бъде енергийната бедност. Може да се справим с нея само ако обновяването при жилищния сектор е наистина „дълбоко“, за да може да има устойчивост при енергийното обновяване.

Г-н Джойс завърши обръщението с пожелание за успех към БАИС и припомни, че кампанията Renovate Europe е тук, за да ни помага.

Последва видеообръщениe от г-н Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Г-н Алексиев сподели, че темата за енергийната ефективност става все по-популярна. Има разработена Дългосрочна национална стратегия за обновяване на сградния фонд, която дава информация за състоянието му в момента. Не е изненада, че констатациите не са положителни. Голям процент от необновените сгради са строени в период, когато енергията няма особено важно значение. Жилищният фонд е с разпокъсана собственост – на отделни физически лица.

Обновяването на сградите всъщност е една голяма възможност за всички. За домакинствата да подобрят условията си за живот, да изградят по-здравословна среда и да намалят енергийната си зависимост, т.е. сметките. За финансовите институции – да привличат частни инвестиции, да правят по-ефективни публичните средства и др. Посланието за ползите трябва да стигне до всеки човек. Той да види ползата за себе си и ролята си в процеса. В заключение г- н Алексиев пожела: форуми като днешния да се организират по-често и чрез конструктивна дискусия да се намерят работещи решения.

Г-н Валентин Николов – изпълнителен директор на Камара на строителите в България  (КСБ) също се включи с видеообръщение. Той сподели, че се работи върху популяризирането на професиите в строителството. Трябва да се обърне внимание и на идеята за изграждане на дигитална база на сградния фонд на страната. Такава дигитална база би помогнала в постигането на необходимото качество на работа и би била от полза за състоянието на сградите, поддръжката и тяхното развитие. Строителният сектор е ключов стълб на растеж, който може да спомогне за разрешаването на проблема за енергийната бедност. Политиките за енергийна ефективност трябва да се превърнат в обществена ценност и водещ икономически приоритет както за Европа, така и за България.

Събитието продължи с презентацията на изпълнителния директор на БАИС инж. Йордан Николов.

В нея подробно бяха разгледани всички аспекти на инициативата. Бяха засегнати основни теми като: Защо има нужда от мащабно обновяване? Какво е състоянието на енергийната ефективност в момента в България? Бяха дадени примери как голяма част от домакинствата системно не отопляват достатъчно домовете си. Много обществени сгради не се отопляват достатъчно, което пречи на извършваните там дейности. Все още има училища, детски градини и болници, които са в лошо състояние по отношение на енергийната ефективност. Изводите са, че обновяването не е достатъчно „дълбоко“ – клас С вече не отговаря на новите критерии. Темповете на обновяване не предполагат изпълнение на заложените в националната стратегия цели. Има нужда от проекти и конкретни правила за изпълнение и контрол.

С презентации се включиха и г-жа Цвета Наньова, заместник – председател на УС на БГФМА, г-н Марко Марков, експерт устойчиво финансиране от Еконолер Ес Ей и г-н Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект. Акцентира се върху това как от енергийно-ефективно обновяване се нуждаят 54 хил. многофамилни и 645 хил. еднофамилни сгради.

Предвижданията са до 2030 г. да бъдат обновени над 12 хил. от многофамилните и 16 хил. еднофамилни сгради. Необходимите инвестиции  значително надхвърлят 4.5 млрд. лева, а осигуреното от публичен ресурс европейско финансиране е по-малко от 1,5 млрд. лева. Финансовият дефицит може да бъде покрит най-вече чрез привличане на частно финансиране/финансови механизми съгласно предвижданията на Дългосрочната стратегия.

Бяха представени различните модели на финансиране чрез: development кредити, промоционални кредити и пазарни кредити. Все повече навлизат и „зелените ипотеки“. Те стимулират покупката на високоефективни жилища или обновяване на съществуващи.

Обърна се внимание и на това как предизвикателствата за по-мащабни обновявания идват още на ниво образование. Има пропуски в учебните програми и необходимост от обучение на преподаватели. Имиджът на строителните професии е лош, което води и до ниско търсене на пазара. Част от възможните решения са: система за продължаваща професионална квалификация; регистър на квалифицираните специалисти и „паспорт на уменията“. „Дни на нулево-енергийните сгради“ – максимална публичност на местно и национално равнище и др.

Вижте запис на събитието.

 

Източник: БАИС