Изберете страница

Напоследък все по-популярна става идеята за зеленото или т.нар. устойчиво строителство, движена от желанието да бъдем екологично отговорни и да осигурим едно по-добро бъдеще за следващите поколения.

Зеленото строителство не толерира разхищаването на материали, енергия и суровини и подкрепя използването на продукти, които могат да се рециклират, като основните цели са:

  • да се опазят природните ресурси;

  • да се намали замърсяването на Земята (в частност, намаляване емисиите на парниковите газове);

  • да се понижи натоварването върху инфраструктурата на мегаполисите;

  • да се ограничи потреблението на енергия в сградите, както и консумацията на вода.

В Зеленото строителство има няколко направления, всяко от които има своя мисия:
  • еко футуризъм – отказ от токсични вещества в строителството с цел създаване на нови изкуствени материали, които са напълно безопасни;

  • еко мейнстрийм – европейски сгради с алтернативни източници на ресурси (например – слънчеви панели и системи за събиране на дъждовна вода);

  • еко хайтек – къщи, сходни с направлението еко мейнстрийм, но различаващи се с по-сложни конструкции, фасади, системи (например – вградена система за рециклиране на отпадъци);

Изграждането на еко градове със специални вертикални оранжерии и изобилие от зелени насаждения ще повлияе на няколко често обсъждани проблема на нашето време – екологичността на градската среда, замърсяването на въздуха и откриването на възобновяеми източници на ресурси.

Основните предимства на устойчивото строителство са развитието на технологиите за опазване на околната среда и намаляването на вредите по нея. Този тип строителство може да се нарече и икономично, освен екологично, тъй като впоследствие собствениците ще могат да пестят от отопление, сметки за вода и електричество, благодарение на минималното потребление на ресурси.

 

Източник: konstructia.com