Изберете страница

Секция „Топлоизолации“ към „Българска асоциация за изолации в строителството“ работи върху предложение за изменения в „Наредба № Iз-1971 за СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ за осигуряване на безопасност при пожар“. Предложението предвижда изискванията за материалите, използвани за високи сгради да са унифицират с тези в останалите европейски страни – т.е. да не се позволява използване на материали с клас по реакция на огън „В“ или „С“ над определена височина. По решение на специалисти по пожарна безопасност границата за високи сгради в България е 28м. Предложението на секция „Топлоизолации“ към БАИС е само материали с клас „А1“ и „А2“ да се влагат във високи сгради и така да се ликвидират изкушенията за представяне на нереални документи по отношение на класификацията по реакция на огън на материалите. Крайната цел е защита на живота и здравето на хората, както в процеса на строителство, така и по време на експлоатация на сградите.

Във връзка с предложението за промени в наредба Iз-1971 на 24.04.2017г. се проведе експертна среща, съвместно организирана от „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП) и „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС), като в нея взеха участие представители на националните професионални секции към КИИП, на факултета ПБЗН към Академия на МВР, както и на специализирана секция „Топлоизолации“ към БАИС.

БАИС с предложение за промени в наредба Iз-1971

По време на срещата, изпълнителният директор на БАИС инж. Йордан Николов изтъкна, че според доклад, публикуван от „Европейската асоциация на производителите на пенополистирен“, при обекти над определена височина не бива да се използват материали с реакция на огън различни от клас „А“ дори ако са в система.

Доц, Иван Тодоров от факултета по ПБЗН към Академия на МВР разясни какви опасности носи използването на горими материали за изработката на фасади. Той
поясни, че топлоизолационна система от пенополистирол, ако няма ивица на корниза, при битов пожар се пали на четвъртата минута, а след още четири минути започва да гори цялата фасада. Особеността при горене е, че материалът започва да се топи и да облива цялата сграда от горе до долу. Колкото по-високо възникне пожара, толкова по-голяма е опасността да засегне цялата сграда, заради влиянието и на въздушните течения. При симулация в сграда с височина 20м. цялата фасада изгаря в рамките на осем минути. Ако една сграда е изолирана с топлоизолационен материал пожарът се разраства два пъти по-бързо от този при неизолираната сграда. Има много случаи в практиката, които показват това. Пожарът се разпространява в различни посоки, но най-вече във вертикална посока. Доц Тодоров даде за пример пожара в мола на бул. „Стамболийски“, където има окачена фасада с горими материали. От късо съединение на рекламите на мола, фасадата, изградена от еталбонд, се запалва изцяло в рамките на 4-5 минути. Доц. Тодоров посочи като пример и пожар на жилищна сграда с топлоизолационни материали в Баку, която през 2015г. изгаря цялата. През същата година по аналогичен начин се запалва и комплекса „Гатарин“ в Одеса. Доц. Тодоров заключи, че при наличието на горими материали в сградите, дори когато са изолирани добре с ивици, рискът е доста голям. Доц. Тодоров предложи да се предприемат конкретни мерки като по-голям контрол при строителството на жилищни сгради, предвиждане на достъп на екипите при евентуално възникване на пожар, наличие на аварийни стълбища, добра противопожарна техника. Липсата на тези мерки води до големи опасности за обитателите на сградите и най-вече за децата и възрастните хора.

По мнението на доц. Тодоров има необходимост от мерки за пасивна защита като избягване на използването на горими материали и в тази връзка трябва да се направят съответните промени в наредбата.

Инж. Николов предложи секция „Топлоизолации“ към БАИС да се ангажира с разработването на мотиви за предложението и отбеляза, че се надява специалистите от секцията да бъдат подпомогнати от експертите по пожарна безопасност. Проф. Назърски изтъкна, че е добре да се вземат предвид законодателните норми по отношение на пожарната безопасност в другите европейски държави. Участниците в срещата единодушно се съгласиха, че трябва в предложението да се опишат практиките във водещите европейски държави като Германия, Франция, Австрия и др.

Източник: БАИС