Изберете страница

12 нови учебни програми, 433 обучени строителни специалисти, променени образователни стандарти и специализиран учебно-демонстрационен център в УАСГ са резултатите от проекта досега

БАИС сключи Меморандум за сътрудничество с екипа по проект BUILD UP Skills EnerPro

С подписания Меморандум БАИС официално подкрепи усилията на екипа по проект BUILD UP Skills EnerPro (ЕнЕфект, КСБ, НАПОО и 5 професионални гимназии и ЦПО в цялата страна) да променят нагласите към професионалното образование и обучение за енергийна ефективност в сградите и да наложи обученията в тази област като стандартна практика, най-вече сред младите специалисти. През 2016 г. партньорите по проекта ЕнЕфект, СПГЕ “Джон Атанасов”, ПГТЕ “Хенри Форд”, ПГСА – гр. Пазарджик, ПГСАГ “Пеньо Пенев” – гр. Русе и ​БГЦПО – гр. Плевен проведоха общо 29 обучителни курса в 8 български градове, които бяха подложени на  мониторинг и контрол от представители на КСБ. Резултатите са повече от впечатляващи – както обучените, така и възложителите са изключително доволни от качеството и придобитите знания, умения и компетенции. На базата на разработените програми и проведените обучения а Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) разработи План за актуализиране на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии в професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“ и Професионално направление 582 „Строителство“, които обхващат 13 професионални квалификации. Резултатите от проекта до този момент са следните:

 • 12 нови учебни програми – за строителни специалисти, работници и преподаватели;
 • 6 нови програми за СИП в професионалните гимназии и ЦПО;
 • Онлайн платформа за дистанционно обучение на преподаватели;
 • 29 проведени курсове от партньорите по проекта;
 • 433 обучени специалисти;
 • 6 активни учебни центъра;
 • 16 споразумения за сътрудничество с външни партньори;
 • 3 нови европейски проекта в областта – Step2Sport, Train-to-NZEB и Fit-to-NZEB.
БАИС сключи Меморандум за сътрудничество с екипа по проект BUILD UP Skills EnerPro

Учебни програми

В рамките на проекта бяха разработени 2 учебни програми и онлайн модул за обучения на преподаватели и 10 нови учебни програми заедно с всички необходими съпътстващи материали за кратки форми на обучение (40-60 учебни часа) и свободно избираема подготовка в гимназиите и ЦПО. Важен източник за лекционните материали бе по тема „Сградна обвивка” бе и изданието на БАИС „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“. Всичко за програмите, включително въвеждащи презентации, можете да намерите тук: http://www.busenerpro.com/programmes.html; а ето и списъкът на обучаващите институции със съответните предложения за обучения:

БАИС сключи Меморандум за сътрудничество с екипа по проект BUILD UP Skills EnerPro

Направление Строителство

Обучаващи институции:

ПГСА – гр. Пазарджик / ПГСАГ “Пеньо Пенев” – гр. Русе / ​БГЦПО – гр. Плевен / Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

Курсове:

 1. Сградна обвивка
 2. Сградни системи
 3. Строителен пазар, продукти и технологии
 4. Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради

Направление ВЕИ

СПГЕ “Джон Атанасов” / ПГТЕ “Хенри Форд”, София

Курсове:

 1. Фотоволтаични инсталации
 2. Слънчеви топлинни инсталации
 3. Котли и инсталации на биомаса
 4. Миниветрени съоръжения и инсталации
 5. Термопомпени инсталации
 6. Климатизация, вентилация и отопление
 7. Хибридни топлинни системи​

 

Какво да очакваме в бъдеще

Обучения по всички програми, разработени по проект BUILD UP Skills EnerPro, в момента се предлагат във всички професионални гимназии и ЦПО – партньори по проекта. Заедно с това, до края на март 2017 г. по проект Train-to-NZEB (www.train-to-nzeb.com) в УАСГ ще бъде отворен учебно-демонстрационен център за енергийна ефективност в сградите, където освен изброените програми ще се предлагат сертифицирани курсове, обучения и демонстрации по темите:

 • Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради;
 • Сертифициран проектант на пасивни сгради;
 • Принципи за проектиране на пасивни и почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС);
 • Вентилационни системи с рекуперация;
 • Въздухоплътност в пасивните и почти нулево-енергийните сгради;
 • Изолация, прозорци и топлинни мостове в ПНЕС;
 • ВЕИ в пасивните и почти нулево-енергийните сгради;
 • Икономика на пасивните и почти нулево-енергийните сгради;
 • Енергийно ефективни сградни обновявания.

Курсът, с който ще бъде открит центърът, ще е на тема „Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради“ и ще бъде проведен със специалното участие на обучаващи от Институт Пасивна къща – Германия. Допълнителна информация за обученията и всичко за проект BUILD UP Skills EnerPro можете да намерите на адрес www.busenerpro.com.

Допълнителна информация:

Център за знания за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите

Центърът за знания по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в сградите, създаден по проект BUILD UP Skills EnerPro, приема за своя мисия да създаде среда за обмен на информация и добри практики с цел постоянно осъвременяване на нови учебни програми и учебни материали (помагала, изпитни материали и др.). Неговата основана задача е да осигури качествено обучение и повишаване на квалификацията на преподаватели, специалисти и работници за въвеждането на енергийно ефективни решения и ВЕИ в сградите. Центърът е за знания по енергийна ефективност и ВЕИ в сградите е основан от българските участници по проект BUILD UP Skills EnerPro, като е отворен за участие – доброволно и безплатно – към всички заинтересувани страни.

Център за знания за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите

Партньори в Центъра за знания към 24.02.2017 г.:

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) / Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) / Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти (БААИК) / Българска търговско-промишлена палата (БТПП) / Камара на архитектите в България (КАБ) / Сдружение Български врати, прозорци и фасади / ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана / ПГДС „Цар Иван Асен II” (гр. Хасково) / ПГСАГ „Васил Левски“ Варна / Варненски свободен университет “Черноризец Храбър“ / Висше строително училище „Любен Каравелов“ / Асоциация “За Земята” / Хабитат – България / Български съвет за устойчиво развитие / Пасивна къща България / Строителна квалификация ЕАД / ЦПО – Рувекс

Партньори в Центъра за знания към 24.02.2017

ЗА КОНТАКТИ

Драгомир Цанев, заместник-директор, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

Email: dtzanev@eneffect.bg

Тел.: + 359 2 963 17 14; + 359 882 493 110