Изберете страница
БАИС подкрепи отмяната на праговете за минимален осигурителен доход за 2018г.

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) заяви в официално писмо категоричната си подкрепа за инициативата на „Асоциацията на организациите на българските работодатели“ (АОБР) за преустановяване на преговорите за определяне на минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018г.

Към август 2017г. общо 45 браншови организации са декларирали, че няма да участват в преговори за договаряне на МОД и няма нито една браншова организация, която да води подобни преговори със синдикалните браншови федерации.

Някои от аргументите АОБР за исканата отмяна на праговете за МОД са: драстичното разминаване на праговете с икономическото състояние на отделните сектори и предприятия, с динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените; фактът, че този подход ограничава заетостта в отделни региони, сектори, предприятия и на уязвими социални групи с ниска квалификация; липсата на подобни механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности в държавите членки на ЕС, както и увеличаване на ставките на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на ДОО, независимо от първоначално заявените намерения за отказ от увеличаване на данъчно осигурителната тежест.

Източник: БАИС