Изберете страница

На 22.11.2017г., в пресклуба на БТА, „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) проведе кръгла маса на тема „Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации“. В събитието взеха участие заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, експерти от МРРБ, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, ГД „Надзор на пазара“ към „Държавна агенция на метрологичен и технически надзор“ и „Дирекция за национален строителен контрол“. Присъстваха представители на водещите браншови организации от строителния сектор: „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“, „Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти“, „Асоциация за фасаден инженеринг“ и Сдружение „Български врати и прозорци“, както и специалисти от фирмите членове на БАИС и журналисти.

В дискусията с презентации се включиха Сара Крихен и Ондрей Шрамек, експерти от организацията Fire Safe Europe, обединение на специалисти по пожарна безопасност пожарникари, международни компании и европейски асоциации с обща мисия – пожарната безопасност на сградите да стане приоритет на Европейския съюз.

Г-жа Крихен запозна участниците с най-новите предизвикателства пред пожарната безопасност в Европейския съюз. Тя подчерта, че мерките за безопасност в случай на пожар са на дневен ред, тъй като днес пожарите се разпространяват много по-бързо от тези в миналото. Така, например, през 50-те години на 20 век са били нужни 25 минути, за да обхване пожарът цялата стая, а сега това време е скъсено на 3 минути. В тази връзка е наложително да се разработи единна европейска стратегия за пожарна безопасност, по която вече са предприети действия от Fire Safe Europe и още 15 организации от цяла Европа, които включват събиране на информация, споделяне на най-добри практики и изграждане на обща визия. Едно от най-големите предизвикателства пред единната стратегия е липсата на хармонизиран европейски метод за изпитване на фасадни системи, което създава трудности при определянето на тяхното поведение при пожар. Ето защо в момента в Европейската комисия се обсъжда въвеждането на единен подход за изпитване на фасадните системи, но все още не е ясно кога той ще стане факт.

Г-н Шрамек представи спецификите на европейските правила за пожарна безопасност на фасади на сгради. Той посочи, че има различия в законодателствата на европейските държави по отношение на височината, над която се изисква сградите да бъдат изпълнени с негорими материали, като при повечето държави тази височина е около 22 м. Г-н Шрамек също така акцентира, че българското председателство на ЕС е добра възможност да се постигне напредък по проблемите с пожарната безопасност.

От страна на БАИС изказване направи инж. Красимир Делов, председател на секция „Топлоизолации“ към БАИС. Инж. Делов подчерта, че в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ е внесено предложение от БАИС при високи сгради над 28 м. да се влагат само негорими топлоизолационни материали. Предложението включва при по-ниски сгради поставяните негорими ивици да са минимум с дебелина 0,5 м. и от материал с клас по реакция на огън А1 или А2.

Заместник-директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ г-н Асен Игнатов уведоми присъстващите, че за разглеждане на предложенията на БАИС е сформирана междуведомствена работна група за изменения на „Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар“. Изпълнителният директор на БАИС, инж. Йордан Николов потвърди ангажимента на БАИС експертите от специализираните секции към асоциацията на разработят текстове за покриви към Наредба № Із-1971 в срок до 15.12.2017г. Инж. Венета Новакова, председател на „Асоциация за фасаден инженеринг“ заяви, че се ангажира да внесе в междуведомствената група предложение за текстове за окачени фасади в същия срок.

Заместник-министър Малина Крумова изрази удовлетворението си, че много навременно е организирана кръглата маса, като събитието дава възможност за конструктивен диалог между всички заинтересовани страни по наболелите въпроси за пожарната безопасност. Г-жа Крумова заяви, че подкрепя предложенията за завишаване на изискванията за пожарна безопасност при високите сгради, тъй като основен приоритет на представляваното от нея министерство е запазването на живота и здравето на обитателите.

В заключителната част участниците в дискусията се обединиха около тезата, че са необходими своевременни промени в нормативната база, които да гарантират предотвратяване на бъдещи трагедии, предизвикани от пожари.

Източник: БАИС