Изберете страница
Между 9-11 юни се проведе обучение, организирано от Център за Енергийна Ефективност ЕнЕфект на тема “Обновяване на сградния фонд в контекста на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и водещите европейски политики и практики.”

Обучението бе насочено към 16 действащи български политици – представители на  повечето парламентарно представени партии, сред които и не малко депутати в настоящето 49-о Народно събрание. Част от тези лица бяха Асена Сербезова – Министър на здравеопазването(12.2021 – 08.2022 г.), преподавател в МУ-София, Йордан Терзийски – Народен представител в 47-мо, 48-мо и 49-то НС, Михаела Доцова – Директор на дирекция „Правна“ в МОСВ, Николай Павлов- Зам.-министър на младежта и спорта(2019 – 2021 г.). Директор на дирекция „Икономически и социални въпроси”  в  „Икономически и Социален съвет на РБ” и други.

Инж. Йордан Николов изпълнителен директор на БАИС и председател на Renovate Bulgaria представи лекция на тема „Предизвикателства при изграждането на топлоизолационни системи. Основни принципи, анализ на опита от НПЕЕОМЖС, допускани грешки и начини за избягването им.“ Някои от акценти в презентацията бяха значението на ограждащата конструкция за ЕЕ на сградата, основните проблеми при изпълнението на ТИС на ограждащите конструкции, видовете топлоизолации и областите на приложението им, топлинните мостове и други.

Част от лекторите бяха и други членове на Renovate Bulgaria като г-жа Цвета Наньова – изпълнителен директор на Българо-австрийска консултанска компания /БААК/, г-н Иван Велков – председател на УС на Българската фасилити мениджмънт асоциация /БГФМА/, г-н Минчо Бенов – национален директор на Хабитат България, както и г-н Адриан Джойс – изпълнителен директор на Renovate Europe и г-н Питър Робъл – мениджър “Връзки с обществеността” за Източна Европа в Knauf Insulation.

Събитието мина под голям интерес, а един от най-важните изводи бе, че енергийната ефективност е дълбоко надпартийна, но защитава възможно най-добре интересите на цялото общество.

 

Източник: БАИС