Изберете страница

Zaha Hadid Architects спечели международен конкурс за изграждане на новата централа на CECEP в Шанхай. Китайската компания за енергоспестяване и опазване на околната среда (CECEP) е най-голямата научна индустриална група в секторите енергоспестяване и екология. CECEP се фокусира върху технологиите за възобновяема енергия, които включват: слънчева, водноелектрическа и вятърна енергия. Работи върху екологични инициативи като събиране, обработка и рециклиране на вода и развитието на иновации за намаляване на потреблението на енергия и вредните емисиите в строителната индустрия.

След построяването си, сградата ще бъде най-екологичният и “зелен” проект в Шанхай.

Дизайнът на Zaha Hadid Architects се състои от три основни структури, които са взаимно свързани. Замислен като градски кампус със смесена употреба, комплексът ще съдържа офиси, магазини, ресторанти и места за забавления. Те ще бъдат свързани с парк, който има пряк контакт с града.  Студиото е планирало фирмената централа на CECEP да бъде най-зелената сграда в града с устойчивост, инкорпорирана във всички аспекти на нейното проектиране и изграждане. Целта е да получи над 90 кредита от взискателната китайска рейтингова система за зелено строителство „Три звезди“ – възможно най-високата оценка за всяка сграда в Шанхай.

Свързаните три кули ще имат обща площ от 218 000 кв. м. и ще наложат нови стандарти за енергоспестяване, енергийна ефективност и устойчивост. Планирана е система за улавяне и събиране на дъждовна вода за напояване на огромни зелени пространства с биофилен дизайн. Той чрез оптимизиране на външното засенчване свежда до минимум необходимостта от охлаждане с изкуствени климатични системи. На покрива и във фасадата ще бъдат инсталирани фотоволтаични панели. Това допълнително ще редуцира зависимостта от външни енергийни източници с 25%.

В допълнение към високоефективното отопление и вентилация с оползотворяване на отпадъчната топлина, както и системи за водно охлаждане без питейна вода, новата сграда ще използва лед за охлаждане. Ледът ще бъде генериран от чилърите през нощта. Така ще се използва електричество извън пика на потребление. Ледът ще се съхранява в специални термоизолирани резервоари. След това той ще се използва за охлаждане през деня. По този начин ще се намали значително пиковата консумация на електроенергия през деня, когато необходимостта от охлаждане е най-голяма.

Системата за управление на сградaтa непрекъснато ще контролира вътрешната среда. Автоматично ще реагира на промените във вътрешните условия като температура, качество на въздуха, естествена дневна светлина. Новата централа на CECEP ще използва възможностите на 5G мрежата за управление на интелигентни системи и биометрична сигурност, което ще изключи физическия контакт между персонала и посетителите.

Източник: stroiteli.bg