Изберете страница

XRoc™ са плоскости без олово, произведени на основата на бариев сулфат. Използват се в системи за предстенни обшивки, окачени тавани и преградни стени в помещения, в които е необходима защита от рентгенови лъчи. Фугите между плоскостите се обработват с готов за употреба фугопълнител ProMix XRoc™, който също е произведен на основата на бариев сулфат.

XRoc™ не само осигуряват защита от рентгенови лъчи, но също така имат и отлични пожарозащитни и звукоизолационни качества. Плоскостите XRoc™ са оптималния избор за помещения с рентгеново оборудване. Бариевият сулфат е естествен продукт, който има способността да абсорбира и разсейва електромагнитната енергия на рентгеновите лъчи. Лъчезащитните качества на системите XRoc™ не се променят през целия им експлоатационен цикъл.

Какво представлява XRoc™ в сравнение с другите системи за радиационна защита?

Плътните строителни материали имат определени радиозащитни качества, които са в пряка зависимост от тяхната дебелина. За сравнение, за рентгеново оборудване с мощност 100 kV е необходим защитен слой от 1,4 mm олово.

 

Приблизителна дебелина на някои основни строителни материали, които биха осигурили същите нива на радиационна защита.

Облицовките с XRoc™ работят на различен принцип в сравнение с традиционно използваните в миналото оловни обшивки. Самите оловни обшивки са много сложни за изпълнение. Освен високото тегло и трудната обработка, те изискват допълнително уплътняване с оловни ленти по цялата периферия на рентгеновите помещения – по всички фуги между плоскостите, а също и по всички крепежни елементи.

 

Облицовките с XRoc™ работят на различен принцип в сравнение с традиционно използваните в миналото оловни обшивки. Самите оловни обшивки са много сложни за изпълнение. Освен високото тегло и трудната обработка, те изискват допълнително уплътняване с оловни ленти по цялата периферия на рентгеновите помещения – по всички фуги между плоскостите, а също и по всички крепежни елементи.

 

За разлика от тях XRoc™ абсорбират и разсейват електромагнитната енергия, излъчвана от рентгеновите апарати. Плоскостите XRoc™ и фугопълнителят ProMix XRoc™ са от RMG (Група по Радиационна метрология за обществено здравеопазване – Англия) за съответствие с оловна защита съгласно действащия стандарт за защита от радиация IEC 61331-1:2014.

Проектът за радиационна защита трябва да съдържа информация за необходимите нива на защита за всяка зона в зависимост от рентгеновото оборудване. Проектите на големи сгради (болнични заведения) обикновено включват съпътстващ „Доклад за радиационна защита“ с детайлна информация. Такъв доклад обикновено съдържа т.нар. „оловен код“, който представлява необходимата дебелина на оловно покритие в зависимост от силата на излъчването.

Съответствието между необходимия оловен код и броя плоскости XRoc™ (т.нар. оловен еквивалент) можете да намерите в каталога. Освен оловния еквивалент е необходимо да се знае и мощността на рентгеновата апаратура в kV.

Източник: СЕН-ГОБЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД