Изберете страница

Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/ се включи в инициативата на Renovate Europe – Renovate Day 2020. Европейският ден на обновяването на Европа се проведе на 27.10.2020 г. като дигитална конференция. В нея взеха участие Франс Тимерманс, изпълнителен заместник – председател на ЕК, отговарящ за „Зелената сделка“, както и редица представители на страните – членки.

Българското национално събитие „Обнови България – спести енергия!“

Организирано от БАИС с подкрепата на Камарата на строителите в България (КСБ) и ЕнЕфект като дигитална конференция се състоя на 29.10.2020 г. То премина при голям интерес от страна на бизнеса и лидерите на мнение в областта на зелените политики, енергийната ефективност и обновяването на сгради.

От страна на правителството участие взе Томислав Дончев, заместник министър – председател на Република България, чрез видео обръщение. В него той даде недвусмислено да се разбере, че  българската държава има волята да подкрепи икономическото обновяване и съживяване. Така ще се постигне и намаляване на безработицата в резултат на КОВИД 19. Това може да стане чрез активно участие в Европейските програми за възстановяване и устойчивост. В своето обръщение той оцени важната роля на строителния бранш за подобряване на макроикономическата среда в страната. Министър Дончев  подчерта, че в следващите 5 години България е изправена пред сериозни предизвикателства. Трябва да извърви гигантско усилие в посока декарбонизацията на сградния фонд, намаляване на разходите за отопление и електроенергия. Това означава мащабна програма за енергийна ефективност. Тя включва и подпомагане на българската индустрия да бъде по-малко енергийно интензивна. Наред с това, трябва да се помисли за стопаните, собствениците и ползвателите на всички публични сгради, всички образователни институции и детски градини, социални служби, администрация и други.Те трябва през следващите години да бъдат обновени, да бъдат по-приветливи, но и да се оптимизират разходите им за поддръжка. Вижте обръщението на министър Дончев.

Интерес предизвика и видео обръщението на изпълнителния директор на Камарата на строителите в България (КСБ) – Валентин Николов. Той подчерта, че вълната за обновяване, която започна с решение на Европейската комисия, е една изключително сложна задача не само за България, но и за целия ЕС.  Това е дългосрочна работа. Тя изисква сериозно усилие от страна на администрацията и от страна на всички участници в процеса – от проектантите до изпълнителите. Валентин Николов изрази увереност, че строителния бранш има достатъчно капацитет за стартиране на програмите. В хода на работата този капацитет следва да бъде значително увеличен. Възможност за решаване на това предизвикателство има като бъдат привлечени хора от други сектори на икономиката, засегнати от пандемията КОВИД 19. Видео участието на Валентин Николов можете да видите на следния линк.

С встъпителни думи към участниците се обърна и изпълнителният директор на ЕнЕфект, д-р Драгомир Цанев, който очерта дейностите на организацията и нейната значимост за развитието на енергийната ефективност в България. Видеообръщението може да видите тук.

 
Безспорен интерес предизвика презентацията на изпълнителния директор на БАИС инж. Йордан Николов.

В нея подробно бяха разгледани всички аспекти на инициативата. Беше направен преглед на основните данни, върху които стъпват заключенията, даващи началото на широкомащабна програма, целяща да възстанови Европа след пандемията.Тя ще осигури едно обновяване на сградния фонд като по този начин се постигне по-добра среда за живот и работа на европейските граждани.

Започналата още през 2011 г. кампания цели да убеди лидерите в Европа и на съответните страни-членки, че процесът на енергийно обновяване на сградите е процес, който би могъл да донесе много позитиви. Сградният фонд в Европа е стар. Според цитирано в презентацията европейско изследване, публикувано наскоро, практически ново строителство през последните 30-40 г. са по-малко от 10% от сградите в ЕС. Тоест сградният фонд в Европа, в по-голямата си част, е отпреди 50 и повече години.

Сериозните инвестиции ще се изплатят бързо, защото на първо място ще се появят спестявания от енергия. Благоприятните условия на живот и работа в обновените сгради ще доведат до намаляване на разходите за медицинска помощ и здравеопазване.

В резултат на пандемията много икономически отрасли затвориха и освободиха работна сила. Ако започне процес на енерийно обновяване на сградите, той би могъл да поеме освободената работна сила. Така ще създаде заетост в този много критичен момент. Това ще даде тласък на икономиката чрез повишаване на потреблението и данъците.

България разполага с инфраструктурата, методологията и програми за обучение. Със структурите на КСБ по региони, в рамките на няколко месеца могат да се подготвят хората да работят в това направление.

Инж. Николов подчерта изключително важната роля, която е отредена на администрацията в лицето на МРРБ, за осигуряване на необходимата програмна подкрепа и кандидатстване с проекти по европейските фондове.

Вижте запис на събитието.

 

Източник: БАИС