Изберете страница

Блоковете за зидария Porotherm 25 Thermo – иновативно решение с естествен и традиционен градивен материал. Новият блок за зидарии на Винербергер е с подобрени топлоизолационни характеристики, нов дизайн на решетката и подобрено обемно тегло. 

За да отговорим на най-новите търсения на пазара във връзка с техническите характеристики на продуктите и осигурим иновативни решения на нашите клиенти, ние от Винербергер създадохме нов блок за зидария с нова рецептура, оптимизирано обемно тегло и нов дизайн на решетката на блока.

По този начин ние успяхме да подобрим топлоизолационните свойства на продукта.

Изчислителният коефициент на топлопроводност λu на новия ни блок – Porotherm 25 Thermo е понижен до 0,168 W/(mK). В този случай при стени с блокове Porotherm 25 Thermo са необходими 2 см по-малко топлоизолационен материал в сравнение със стандартните блокове Porotherm 25 (λu = 0,26 W/(mK)) за постигането на един и същ коефициент на топлопреминаване на стената (U-стойност), съответно можем да спестим от разходите за топлоизолационния материал. Ако пък сравним зидове, изградени с Porotherm 25 Thermo и Porotherm 25при една и съща дебелина на топлоизолационния материал, можем да понижим коефициента на топлопреминаване на стената, изградена с новия блок за зидарии Porotherm 25 Thermo, с около 10%, т.е. респ. да повишим енергийната ефективност на сградата и да плащаме по-ниски разходи за отопление и климатизация. 

Устойчивост на керамиката

Една от дефинициите за устойчиво развитие гласи, че то всъщност представлява посрещане на настоящите потребности на човечеството, без да се застрашава способността на бъдещите поколения да посрещнат своите собствени нужди. Глината е суровина, която се използва за градивен материал на сгради вече хилядолетия наред. Най-старите тухли, открити на територията на нашата страна, са датирани от 5 в.пр.Хр., а изсушени тухли на слънце са използвани за градежи 14 000 г.пр.Хр. в библейския град Йерихон. Грижата за околната среда, опазването й и осигуряването на добър живот за бъдещите поколения са въпроси, по които Винербергер работи активно всеки ден. За тези цели Винербергер постоянно оптимизира както процесите в производството, така и продуктите си.

Блоковете за зидария Porotherm 25 Thermo са не само с подобрени топлоизолационни характеристики, но чрез оптимизирането рецептурата и решетката на продукта си, ние от Винербергер успяхме да намалим емисиите на въглеродния диоксид по време на производството, за да предложим на нашите клиенти не само строителен материал за поколения напред, но и да подпомогнем процеса за осигуряването на по-добро бъдеще на новите генерации.

 

Източник: ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД