Изберете страница

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България

 
БЪЛГАРСКИЯТ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ:
МОЖЕМ ЛИ ДА ИЗПЪЛНИМ ЗАЛОЖЕНИТЕ РЕФОРМИ ЧРЕЗ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ?

 

Дата: 05.10.2021 г. от 10:30 ч.
Mясто: https://us02web.zoom.us/j/89150891950 (Zoom Webinar)
 
Политиките за енергийна ефективност продължават да заемат челно място в експертните дискусии в България в началото на новия период на планиранe, но продължаващата политическа криза забави приемането на ключови планови документи и разработването на финансова рамка, необходима за осъществяване на планираните реформи.
 
По-специално, Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) все още не е утвърден, като България е една от едва двете държави от ЕС, които още не са представили окончателна версия на ЕК. В качеството си на основен инструмент за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност, той отново е в центъра на вниманието, тъй като, от публикуването на първия проект в края на 2020 г. до днес, след 4 ревизии, инвестиционните проекти за енергийна ефективност все още предизвикват противоречиви мнения и въпроси относно своята устойчивост и практическо приложение.
 
В светлината на тези актуални въпроси и очакваните трети парламентарни избори в рамките на 2021 г., кръглата маса по проект BeSMART в България ще се стреми да надгради заключенията от предходното събитие, организирано на 19 май 2021 г., което изрично идентифицира необходимостта от осигуряване на приемственост и прозрачност на политиките, с цел укрепване на връзката между амбициозните стратегически цели и непосредствените инвестиционни приоритети и финансови инструменти.
 
Представители на централните и местни власти, финансови институции, браншови камари, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи, доставчици на професионални услуги, университети и неправителствени организации ще обединят усилията си за постигане на общата цел, за да предложат варианти за оптимизация на окончателната версия на НПВУ и да обсъдят практическите измерения в изпълнението на инвестиционните приоритети, които до голяма степен зависят точно от сътрудничеството между изброените заинтересовани страни.
 
Програма:
Откриваща сесия:
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
👉 10:30 – 10:40 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Официални лица
👉 10:40 – 11:00 ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНАТА КРЪГЛА МАСА
Представител на ЕнЕфект или поканен фасилитатор
👉11:00 – 11:20 РОЛЯТА НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ
Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства (поканен)
👉11:20 – 11:40 ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДНИЯ СЕКТОР В РАМКИТЕ НА НПВУ
Представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (поканен)
👉11:40 – 12:00 ПРОГРАМИ В ПОДКРЕПА НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ В РАМКИТЕ НА НПВУ
Представител на Министерството на енергетиката (поканен)
👉12:00 – 12:30 ДИСКУСИЯ
 
☕️12:30 – 13:30 Почивка за обяд
 
Паралелна сесия I:
ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
👉 13:30 – 15:00 Представяния:
Драгомир Цанев, ЕнЕфект (около 20 мин.)
🔹Основни характеристики на инвестиционен проект 9a
🔹Връзката между дългосрочната стратегия за обновяване и планираните инвестиции
🔹Връзки между планираните реформи (Национален фонд за декарбонизация, дефиниция за енергийна бедност, финансиране чрез сметките) и подхода на инвестиционния проект
 
Паралелна сесия II:
ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ
👉 13:30 – 15:00 Представяния:
Марко Марков, Еконолер (около 20 мин.)
🔹Основни характеристики на инвестиционен проект 9б към НПВУ
🔹Комбиниране на публичните субсидии с финансови инструменти. Актуализация на Наредба №РД-16-347 от 2 април 2009 г. за ESCO услугите
🔹Ролята на бъдещия Национален фонд за декарбонизация
Зоя Василева , Mattig Management Partners (10 мин.)
🔹Какъв е идеалният компонент безвъзмездна помощ за проекти за обновяване?
 
Паралелна сесия III:
ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТ 10 „ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕДИНИЧНИ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ“
👉 13:30 – 15:00 Представяния:
Генади Кондарев, E3G (поканен, около 20 минути)
🔹Основни характеристики на инвестиционен проект 10 в НПВУ
🔹Връзка между проект 10 и програмите за обновяване и чист въздух
🔹Практическо приложение: ролята на местните власти
 
☕️15:00 – 15:30 Кафе пауза
 
Заключителна сесия:
НАУЧЕНИ УРОЦИ И ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ
👉15:30 – 16:00 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ПАРАЛЕЛНИТЕ СЕСИИ
Модератори на трите сесии
👉16:00 – 16:40 МОЖЕМ ЛИ ДА РЕАЛИЗИРАМЕ ЗАЛОЖЕНИТЕ В НПВУ РЕФОРМИ С НАЛИЧНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ?
Панелна дискусия с участието на представители на публични власти, професионални и браншови асоциации, финансиращи институции, общини и енергийни експерти
👉16:40 – 17:00 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
 
 
Регистрирайте се тук: https://forms.gle/vkCPUaWqCcvNDVNx7
 
 
Източник: ЕнЕфект, Център за енергийна ефективност