Изберете страница
Лидерите на бизнеса призовават председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен да подкрепи бързото приемане на амбициозна и съобразена с бъдещето Директива за енергийните характеристики на сградите (EPBD).

Уважаема г-жо председател фон дер Лайен,

Ние, бизнес лидерите в областта на енергийната ефективност на сградите в Европа, подкрепяме бързото приемане на амбициозна Директива за енергийните характеристики на сградите (EPBD). Макар че необходимите краткосрочни икономии на енергия бяха в центъра на вниманието на ЕК през миналата година, до края на мандата трябва да бъдат приети структурни мерки за засилване на индустриалната конкурентоспособност на Европа чрез енергийна ефективност в сградите.

Сградният фонд представлява повече от една трета от емисиите на парникови газове и е жизненоважно Зелената сделка да отразява правилно значението на този сектор за постигане на целите за климата. Освен това ефективните сгради и енергийното обновяване са пример за целите на зеления преход: те създават работни места на местно ниво, предпазват европейските граждани и предприятия от високите цени на енергията и подобряват общите условия на живот.

Скоростта по приемането на EPBD е от съществено значение, но целите ѝ не трябва да се жертват в името на по-кратък срок. Разчитаме, че ЕК ще бъде твърда и ще защити този важен законодателен акт.

Тази директива може да се превърне в индустриалната политика на ЕС за сектора на строителството и енергийната ефективност.

Подкрепяме най-вече:
  • Гъвкав, но същевременно надежден подход към минималните стандарти за енергийни характеристики на сградите (MEPS): Той ще осигури необходимата видимост на пазара и ще насърчи инвестициите по цялата верига на стойността на обновяването, ще отключи допълнителен производствен капацитет и ще помогне на дружествата да оптимизират и разширят програмите за обучение. Ясните срокове и критерии ще спомогнат и за по-доброто планиране на ремонтните дейности, като същевременно ще подобрят условията на живот на милиони граждани в техните домове и на работните им места.
  • Увеличен достъп до качествена информация и насоки: Публични и частни центрове за обслужване на едно гише (One Stop Shops) и информационни инструменти, като: сертификати за енергийни характеристики, паспорти за обновяване и индикаторът за интелигентна готовност (SRI), трябва да бъдат въведени, за да се подобри информацията и да се опростят дейностите по обновяване.
  • Необходими са нови инструменти за привличане на финансиране: Средствата на ЕС и националните фондове могат да се използват по-ефективно за намаляване на разходите на собствениците на жилища, а предвидените стандарти за ипотечните портфейли и заемите за обновяване могат да улеснят достъпа до финансиране.

Европа не може да си позволи да изгуби още едно десетилетие по отношение на енергийната ефективност в сградите. EPBD може да отключи всички ползи, които интелигентните и ефективни сгради предоставят. Нашият бранш е готов да постигне резултати.

 

Източник: Renovate Europe Campaign