Изберете страница

ИНЖ. ОРЛИН ИЛИЕВ

Адрес: гр. Брюксел, Белгия

Emai: orliniliev@hotmail.com

Дейност: От 2011 г. – Инвеститорски контрол в Европейската Комисия, 2001-2011 г. – Директор на ЕСХА България ООД, 2007-2009 г. – Хоноруван преподавател по строителни изолации, Строителен Техникум “Христо Ботев”, гр. София, 2009 г. – Учредител на ИГ Пасивни Сгради България, 2003-2011 г. – Участник в работата на БАИС в качеството си на Директор на ЕСХА България ООД, 2003 г. – Учредител на БАИС в качеството си на Директор на ЕСХА България ООД
Професионални умения: Строителни материали, хидро- и топлоизолации, зелени покриви (покривни градини)
Статут: Индивидуален член на БАИС