Изберете страница

ИНЖ. БОРИС МИХАЙЛОВ

гр. София
Дейност:
– Основател и председател на най-голямата българска неправителствена организация в областта на проблемите на шума в околната среда – Българска асоциация за контрол и управление на шума (www.nonoise-bg.com).
– Член на  Управителния съвет на Национална научна секция „Акустика” – България.
– Представител на България в ТК „Вибрационно калибриране“ – IMECO.
Професионални умения:
– Познания и опит в европейската и българската политика и законодателство за управление на околната среда;
– Практически опит с прилагането на Европейска директива за шума 2002/49 / ЕО и методи за оценка на шума в ЕС (CNOSSOS-EU);
– Опит в знанията относно измерването и анализа на шума и вибрациите;
– Участие в хармонизиране (транспониране и / или прилагане) на законодателството с достиженията на правото на ЕС във връзка с шума в околната среда;
– Участие в изготвянето на законодателство, институционално изграждане, институционална оценка или институционално развитие в областта на опазването на околната среда.
Статут: Индивидуален член на БАИС