Изберете страница

БРАМАК ПОКРИВНИ СИСТЕМИ ЕООД

Управители: Кирил Дяков и Фиданка Атанасова
Статут: Пълноправен член на БАИС

Седалище: гр. Силистра, п.к. 7500, Промишлена зона
Адрес за кореспонденция: гр. Елин Пелин, п.к. 2100, Ц.п., пощ. кутия №31
Сайт: www.bramac.bg