Изберете страница

Слънце- и водозащитна „козметика“ за вашия покрив!

Еднокомпонентна UV-устойчива хидроизолационна смес, в готов за нанасяне вид.

Aquacool Reflect представлява еднокомпонентна акрилна емулсия, предназначена за хидроизолация на всички открити хоризонтални и вертикални елементи от сградата, подложени на директно слънчево греене. Тя осигурява еластично UV-устойчиво водонепроницаемо покритие. Освен от проникване на вода и влага, хидроизолацията създава бяла светлоотразителна повърхност, която предпазва основата и от нагряване.

Продуктът намира най-широко приложение при хидроизолиране на плоски и наклонени покриви, открити тераси, козирки и други. Няма необходимост от допълнителна защита от слънчевата радиация. Aquacool Reflect има отлична адхезия към различни видове строителни основи, като бетон, мозайка, битум, ламарина. Продуктът е подходящ, както при хидроизолиране на нови покривни повърхности, така и при ремонт на стари, като съществуващи хидроизолационни покрития, битумни керемиди, стоманобетонни и ламаринени покриви, тераси с мозаечни настилки и други. Високата еластичност на продукта, дава възможност за покриване на фини пукнатини и леки неравности.

Подготовка на основата

Хидроизолационният продукт Aquacool Reflect е с отлична адхезия към различни строителни основи, като бетон, цименто-пясъчни замазки, мозайки, битум, ламарина и други.

Основата трябва да бъде достатъчно равна, здрава, суха, добре обезмаслена и почистена от прах, пясък или други замърсители и разделителни слоеве. Не се допуска полагане върху дълбоки пукнатини. Ако има стари бояджийски покрития, те трябва да се отстранят, а ронливите основи трябва да се почистят.

 

 

Указания за полагане и обработка                       

При отваряне на опаковката продуктът се разбърква, след което се нанася с помощта на четка или валяк като това става в минимум два слоя, които се редуват перпендикулярно един на друг. Всеки следващ слой се нанася след изсъхване на предишния. С цел увеличаване на механичните свойства на Aquacool Reflect се препоръчва полагане на полиестерен воал между два последователни слоя.

Разход – от 0,7 до 1 кг/м² в зависимост от основата.

Атмосферни условия при работа

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5˚C, а максималната – не по-висока от +35˚C. Не се препоръчва полагане на Aquacool Reflect при висока влажност на въздуха, при предполагаем предстоящ валеж и при дъжд. Да се предпазва от напрашаване 1-2 часа. При нанасяне на хидроизолацията върху прясно положен бетон е желателно това да става минимум 15 дни след полагането му.

Доставя се в пластмасови кофи по 5 кг и 12 кг.

Източник: ТЕРАЗИД ЕООД