Изберете страница

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2021 година са 1 329. А новопостроените жилища в тях – 6 430. Така жилищното строителство у нас бележи значителен ръст спрямо същия период година по-рано. По предварителни данни на Националния статистически институт през 2021 г. сградите са с 401 повече или с 43.2%, а жилищата в тях нарастват с 2 121, което е с 49.2% повече в сравнение с 2020 г.

Най-много стоманобетонни конструкции

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на изминалата година със стоманобетонна конструкция са 76.3%, с тухлена – 20.5%, с друга – 2.4%. Най-малко са тези с панелна конструкция – едва 0.8%.

Най-много къщи

От всички новопостроени жилища през 2021 г. най-голям е относителният дял на новопостроените къщи – 73.9%. Следват ги жилищните кооперации – с дял от 18.7%. В сравнение със същия период през 2020 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, жилищните кооперации, вили и сгради от смесен тип.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи – 41.9%, а след тях – тези с три стаи – 32.8%. Докато най-нисък дял е отбелязан при многостайните жилища (с шест и повече стаи) – 3.9%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през последното тримесечие на изминалата година е 618.4 хил. кв. м.

Това е с 48.5% повече в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., сочат данните на НСИ, като жилищната площ се увеличава с 53.7% и достига 492.1 хил. кв. метра. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 96.6 кв. м през четвъртото тримесечие на 2020 г. на 96.2 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Монтана – 208.9 кв. м., и в Габрово – 192.2 кв. м. А най-малка – в областите Враца – 52.3 кв. м, и Благоевград – 67.9 кв. метра.

Локация без изненади

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 235 сгради с 2 173 жилища; Пловдив – 175 сгради с 460 жилища; Варна – 162 сгради с 1 186 жилища в тях.

 

Източник: 1kam1.com