Изберете страница

Трима студенти по архитектура ще представят България в Милано по време на международния финал на 15-тото издание на конкурса Saint-Gobain “Multi-Comfort” в периода 05 – 08 Юни, 2019 г.

Приключи националният етап на 15-ти международен студентски конкурс “Multi-Comfort”, организиран от Saint-Gobain, на тема: „Възстановяване на връзката с града и обновяване на зоната около метростанция „Кресчензаго” в съответствие с визията за Милано през 2030 година”. В съревнованието на идеи и знания се състезаваха студенти от архитектурните факултети на два български университета: Висше Строително Училище „Любен Каравелов“ и Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия. Финалът на конкурса се проведе на 23-ти Април, 2019г. в хотел „Новотел София”, гр. София.

Конкурсът се разраства от десетки участници, по време на първото издание проведено в България до мащаб от над 1700 регистрирани студенти от над 100 университета от 33 държави през 2019 г. Той предоставя възможност на участниците да покажат и развият своите идеи на тема: устойчива и пасивна архитектура, енергийна ефективност, комфорт на обитаване, иновации и съвременни тенденции в строителните практики. Да обменят опит с колеги от различни държави по време на международния финал. През 2019 г. по време на националния финал в гр. София присъстваха над 25 участника и гости, а лекционният курс се проведе поотделно в основните университети в България с изучаване на специалност „Архитектура”, привличайки интереса на над 60 студента.

Темите в конкурса са съвременен отзвук на търсенията в световната архитектурна практика:

 Разработване на концепции за: хотел; еднофамилна къща; офис сграда; съживяване на изоставена градска тъкан в Париж; небостъргач в Ню Йорк; трансформиране на индустриални сгради в жилищна зона в Нотингам; училище на бъдещето в горещ климат в Газиантеп, Турция; жилищна архитектура в студен климат в Астана, Казахстан; създаване на общност в Брест, Беларус, обновяване на жилищна група в гр. Мадрид, Испания и създаване на жилищна среда в Дубай. За да се стигне до заданието през 2019 г. за „Възстановяване на връзката с града и обновяване на зоната около метростанция „Кресчензаго” в съответствие с визията за Милано през 2030 година”.

Задачата е архитектурно предизвикателство, целящо създаването на среда с жилищни функции. Тя съдържа 300 социални жилища с разнообразен тип обитатели, междинна обществена и паркова зона, както и реновация на съществуваща жилищна сграда. Терените за проектиране се намират в североизточната част на града в близост до метростанция „Кресчензаго” – идеен проект с реалистичен характер и повишени изисквания за функционална, икономическа и екологична целесъобразност, както и за техническа изпълнимост на решението. Конкурсната задача е възможност за участниците да предложат решение, което да послужи като пример за “пасивна” и енергийно – ефективна архитектура, съобразно социалния и културен контекст на града. Обект на подробна архитектурна разработка е една многофункционална жилищна сграда, която е необходимо да отговори на концепцията за „Multi-Comfort” на Saint-Gobain – идея, базирана върху принципите за „пасивно” строителство и осигуряване на оптимален жизнен комфорт.

 

 

Националното журиране се проведе в състав:

– арх. Борислав Игнатов – проектант с богат български и международен опит. Завършил е архитектура в УАСГ София и след това в Колумбийския университет на Ню Йорк. Работил е като архитект 10 години в САЩ – Ню Йорк и Бостън. В момента е Председател на Управителния съвет на Камара на архитектите в България;  

– арх. Радомир Серафимов – с 20 годишна практика в архитектурното проектиране. Сам и в колектив, участва в 11 национални конкурса, като в резултат са му присъдени 11 първи награди. Управляващ партньор в „Ателие Серафимов Архитекти” ООД;
– арх. Георги Николов – сертифициран проектант на пасивни сгради от Пасивхаус институт в Дармщадт Германия, основател на „Студио АРХЕ”;
– арх. Жулиан Начев – сертифициран проектант на пасивни сгради от Пасивхаус институт в Дармщадт Германия. Експерт в областта на устойчивата архитектура, зелените технологии в строителството и енергийната ефективност с над 5 реализирани пасивни сгради;
– арх. Радослав Тодоров – представител на екипа, спечелил 1-ва награда в международното ниво на конкурса през 2016г.;
– инж. Димитър Пенев – управител на Saint-Gobain Construction Products Bulgaria, направления Isover & Rigips

Всички участници показаха добро ниво и се представиха сравнително равностойно. Дадоха възможност на журито и публиката да открият положителни посоки на мислене в работата на всеки един проектен екип.

Журито връчи следните награди на екипи, които се отличиха измежду 6-те участващи проекта:

1-во място:

Награден фонд от 1000 лв. и право двама души да представят България в международния финал в гр. Милано – проект No1: Момчил Стоилков и Димитър Христов, дипломанти в УАСГ, гр. София. Ситуацията на проекта изследва пешеходните потоци и връзките с озеленените площи, решението на обществените функции, както и разположението на различните типове обитатели в рамките на обемно-пространствената структура. Проектът включва последователни обяснителни схеми за морфологията на динамичната обемна композиция. Обемно-пространственото решение се състои от масивни сгради, свързани помежду си с озеленени тераси, които са продължение на функционалния коридор от двете страни на който са разположени различните типове жилища. Динамиката на фасадите е създадена от редуването на тераси и остъклени еркерни обеми. Разработени са интериорни визуализации. Обществените пространства са разнообразни и включват амфитеатър и базар, който са визуализирани по благоприятен начин с водещ човешки мащаб. Финишният материал е от традиционните за Италия облицовъчни тухли, изпълнени по съвременна технология за окачена фасада. Представени са технически схеми, подробно разработени архитектурни детайли, вкл. 3D фасаден детайл, калкулации за енергийна ефективност и схема за избор на материали, както за новопроектираните сгради, така и за реновацията. Представена е концепция за слънцезащита, както и подробни схеми за топлинен комфорт, качество на интериорния въздух и използване на възобновяеми енергийни източници и дъждовна вода. Разработена е подробна концепция за жилищната реконструкция, вкл. идеи за градско земеделие и използване на покривните пространства по функционален начин. Графичният визуален „изказ” е на много високо ниво. Презентацията на проекта е категорична и с ясен изказ.

2-ро място:

Награден фонд от 600 лв. и право един човек да представи България в международния финал в гр. Милано – проект No6: Стефан Димитров, дипломант в УАСГ, гр. София. Проектът се отличи с градоустройствено решение, в контекста на архитектурата и историята на града. Той е издържан и в духа на пасивната архитектура, обръщайки максимално внимание върху ослънчаването на жилищата и намирането на балансирано планово решение. S-образната жилищна структура е вдъхновена от един от историческите символи на града и идеята за традиция от вечността. Градоустройственото решение е в хармонична връзка със заобикалящия контекст, като са изследвани пешеходните и автомобилните подходи към терена. Функционалното решение на жилищата е с коридорна схема на север и жилища, отговарящи на богатата функционална типология, разположени към благоприятните посоки на света и отворени навън чрез хоризонтални тераса пред всяка функционална единица. На партера са разположени обществени функции, както и жилища с индивидуални дворни пространства. Разработени са интериорни визуализации. Изследвано е движението на слънцето и хвърлените сенки в различните сезони. Представен е 3D разрез, съдържащ информация за избора на материали и детайлното решение, както за новопроектираните сгради, така и за реновацията. Междинната зона “C” е наситена с разнообразни обществени функции. Цветовото решение е хармонично. Графичният визуален „изказ” е на много високо ниво.

3-то място:

Награден фонд от 300 лв. – проект No4: Антония Янкова, дипломант в УАСГ, гр. София. Проектът се отличи с концептуална разработка на различните проектни нива: връзка с контекста, градоустройство, архитектурен дизайн и озеленяване. Ситуационното решение се характеризира с S-образна структура, създаваща серия от различни по големина и функция вътрешни дворове и обществени пространства. Функционално жилищата са групирани около вертикални ядра, като дневните помещения са максимално разположени към благоприятните посоки: юг, изток и запад. На партерния и горния етаж са отделени пространства за обществено ползване, както и за отдаване под наем. Фасадите са динамични с контрастиращо хоризонтално и вертикално членение. Архитектурният облик на решението е с подчертан индустриален характер, благодарение на фасадното решение с видим бетон, както и в духа на визията на Милан за 2030 г., благодарение на фасадното озеленяване.

 

 

За втори път в рамките на националния финал на конкурса в България бе връчена и “награда на студентите” – сбор на гласовете, чрез които всеки екип оцени работата на своите колеги. Наградата на студентите и фонд от 100 лв. беше връчен на проект №5: Боряна Димова, дипломант в УАСГ, гр. София.

Проект №5 акцентира върху силна идея, базирана върху архитектурния и историческия контекст на традиционна жилищна архитектура в Италия, създавайки междублоково озеленено атриумно пространство, затворено от редица обществени функции на партерно ниво. Жилищните сгради, покриващи изискванията в заданието за разнообразни жилищни типове, са изградени във височина, застъпвайки частично партерния етаж. Разработени са подробно разпределенията на жилищата, както и 3D разрез. Фасадните решения са хармонични и балансирани, а редуването на лоджии, прозорци и остъклени тераса създава динамика в композицията. Финишният материал е от традиционните за Италия облицовъчни тухли.

За финал всички студенти получиха почетни грамоти за участие:

Проект №2: Виктория Николаева и Христина Христова, студенти V курс в ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София. Проектът се отличи с централна и категорична геометрична композиция, разделена от пешеходни линии, наситени с кътове за отдих, зеленина и водни площи. На партерно ниво са обособени разнообразни обществени функции, а в горните етажи на сградите са разположени близо 280 жилищни единици с богата типология. Характерът на фасадното решение при новите сгради и реконструкцията е определен от динамична слънцезащитна структура.

Проект №3: Гергана Петрова, студент V курс и Надежда Бързилска, дипломант – екип от ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София. Проектът се отличи с идеята за създаване на единен общ дом за широката палитра от обитатели в композиция от няколко сгради, създавайки традиционен архитектурен облик с двускатен покрив и фасади с дървена обшивка и хоризонтално членене. Разработена е богата типология на жилищата, както и разнообразни обществени функции. Фасадните решения са хармонични. Архитектурните детайли в проекта са разработени на високо ниво.

Проектите, както и снимки от финала, са налични във Facebook профила на конкурса: https://www.facebook.com/Isover.Architectural.Contest.Bulgaria, както и страниците на Saint-Gobain Isover & Saint-Gobain Rigips.

Честито на победителите и успех на всички участници, с благодарности за положения труд!

Допълнителна информация за конкурса и провеждането на международния финал в Милано в периода 05. Май – 08. Май 2019г., може да бъде намерена в сайтове: www.multicomfort.saint-gobain.com и www.isover.bg.

Конкурсът бе ръководен от Дойчин Доцински – специалист “Multi-Comfort”, Saint-Gobain Construction Products Bulgaria, направление Isover.

Консултант и съорганизатор на конкурса за поредна година е арх. Веселин Веселинов, спечелил 1-во място в Националния финал и 2-ро място в Международния финал на надпреварата през 2009г. и настоящ сертифициран дизайнер на пасивни сгради.

Източник: СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД