Изберете страница
Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) заедно с други неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти предлагат промени по проект 9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост
Реформата в политиките за сградно обновяване означава преход към съфинансиране от собствениците при осигуряване на необходимите финансови инструменти и защита за уязвимите домакинства.
 
Това е обществено отговорният модел. “Безплатното саниране” е популизъм, от който не печели никой. За съжаление, в последния вариант на НПВУ отново виждаме отказ от тази реформа. Даже и нещо повече – зле прикрит опит да се компрометират пазарните механизми. И ни боли от това.
 
Тази декларация, от името на БАИС и други НПО, бизнес организации и експерти, е предложена на вниманието на всички парламентарни групи и отговорни представители на изпълнителната власт.
 
Включва 12 препоръки, които трябва да станат реалност, ако искаме наистина да видим реформа, а не още от същото.
 

С пълния текст на декларацията можете да се запознаете тук:

ДЕКЛАРАЦИЯ от неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти по проект 9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Източник: БАИС