Изберете страница
                  Мерките, приложени тази година, могат да намалят вноса на газ от Русия с повече от една трета
  • Действие 1

Да няма нови договори за доставка на газ с Русия

Последствие: Възползването от изтичащите дългосрочни договори с Русия ще намали договорните минимални нива на вземане или плащане за руския внос и ще позволи по-голямо разнообразие на доставките.

  • Действие 2

Замяна на  руските доставки с газ от алтернативни източници

Последствие: Около 30 млрд. куб. м. на допълнителни доставки на газ от неруски източници.

  • Действие 3

Въвеждане на минимални задължения за съхранение на газ, за ​​да се подобри устойчивостта на пазара

Последствие: Повишаване на  устойчивостта на газовата система, въпреки че по-високите изисквания за повторно зареждане през 2022 г. ще увеличат търсенето на газ и ще подпомогнат цените му.

  • Действие 4

Повече проекти, свързани с възобновяеми източници на енергия

Последствие: Допълнителни 35 TWh производство от нови проекти с възобновяема енергия през следващата година ще намали потреблението на газ с 6 млрд. куб.м.

  • Действие 5

Увеличаване максимално производството от съществуващи източници с ниски емисии, които могат да се разпределят: биоенергия и ядрена енергия

Последствие: Допълнителни 70 TWh производство на електроенергия от съществуващи източници с ниски емисии, които могат да се използват, намалявайки използването на газ за електричество с 13 млрд. куб. м.

  • Действие 6

Приемане на краткосрочни мерки за защита на уязвимите потребители на електроенергия от високи цени

Последствие: Намаляване на сметките за енергия за потребителите, дори когато цените на природния газ остават високи.

  • Действие 7

Ускоряване смяната на газови котли с термопомпи

Последствие: Намалява потреблението на газ за отопление с допълнителни 2 млрд. куб. м.  за една година.

  • Действие 8

Увеличаване на подобренията на енергийната ефективност в сградите и индустрията

Последствие: Намалява консумацията на газ за топлина с близо допълнителни 2 млрд. куб.м. в рамките на една година, намаляване на сметките за енергия, повишаване на комфорта и повишаване на индустриалната конкурентоспособност.

  • Действие 9

Насърчаване на потребителите  временно да намалят термостата

Последствие: Намаляването на термостата за отопление на сградите с 1°C би намалило търсенето на газ с около 10 млрд. куб.м. годишно.

  • Действие 10

Повече усилия за разнообразяване и декарбонизиране на източниците на енергия

Последствие: Новите източници може с течение на времето да разхлабят силните връзки между доставките на природен газ и електрическата сигурност на Европа. Сигналите за цените на електроенергията в реално време могат да отключат по-гъвкаво търсене, а и да намалят скъпите и интензивни нужди от пикови доставки на газ.

 

Източник: Renovate Europe Campaign