Изберете страница

Столицата на швейцарския кантон Белинцона ще се превърне в екологичен и устойчив град с нулеви вредни емисии. За него бе разработен нов генерален план за развитие. Той предвижда градът да се развие като жив организъм, който гъвкаво се адаптира към промяната с течение на времето със системен и нелинеен подход. Мащабният генерален план също така цели постигане на нулеви емисии със 100% възобновяема енергия.

Проектът е наречен Porta del Ticino – Urban Living Lab. В сърцето на реновацията е площадка с обхват 120 000 квадратни метра. В момента тя е доминирана от индустриалния комплекс на Officine Bellinzona. Това е най-важната компания в областта на тежката индустрия в района с над 130-годишна история. Тя ще бъде преместена на ново седалище в рамките на няколко години.

Дизайнерският екип е съсредоточил предложения генерален план върху голям публичен зелен “бял дроб”. Той ще включва 6,4 хектара биотична площ и 3,2 хектара земеделска площ. Така се се регулира естествено климата в града. Наричат го Almenda.

В допълнение към просторната ренатурализирана зона, проектът ще подчертае и историята на обекта. Това ще стане с визуални връзки със замъка Белинцона, включен в списъка на ЮНЕСКО на световното културно наследство, и „Катедралата“ – индустриална каменна сграда, емблематична част от фабриката на Officine Bellinzona. Съчетание от търговски, образователни, административни, жилищни и други типологии ще бъдат интегрирани по протежение на „зеления километър“, който ще свързва реката и планините по направление север-юг.

Генералният план ще се изпълнява на етапи. Това ще позволи модулен и гъвкав растеж с променливата скорост предвид намаленото въздействие върху околната среда. За да се осигури устойчив растеж, проектът следва концепция за цялостна оценка, разглеждаща целия жизнен цикъл на сградите, за да минимизира въглеродния отпечатък на града. Предложението включва също планирани цели на енергийната политика – да се постигнат нулеви вредни емисии чрез системи за възобновяема енергия и мониторинг на околната среда.

Източник: GreenTech.bg