Изберете страница
Намаляват инвестициите в машини, производствено оборудване, разходи за закупуване на земя и транспортни средства.

За година вложенията са с общ ръст от 1 млрд. лв.Индустрията с най-много разходи за дълготрайни материални активи.

Докато преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор се увеличават с 1 млрд. за година, тези в строителния сектор намаляват, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Към 31 декември 2022 г. вложенията възлизат общо на 29,251 млрд. евро по текущи цени. През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 12,8 млрд. евро. Следва секторът на услугите с 6,8 млрд. евро. Чуждите вложения в строителството обаче намаляват с 0,4%.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 27,4 млрд. лв. или с 4,4 млрд. лв. повече спрямо 2021 г.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на индустрия (с изключение на строителството) – 7,1 млрд. лв., следван от сектора на услугите – 6,9 млрд. лв.

Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 0,5 пункта в сравнение с предходната година и достига 34,9 на сто.

 

Източник: trud.bg