Изберете страница

Годишната конференция Building Innovation Forum, организирана от Градът Медиа Груп, се проведе на 27 септември в Sofia Event Center. Той предостави платформа на водещи професионалисти в проектирането и реализацията на мащабни сградни проекти да споделят важни тенденции и добри практики по актуални за индустрията теми. Основни акценти на форума бяха:

Високите сгради – принципи, модели и иновации – фокусът на дискусията беше поставен върху архитектурните, конструктивните, инженерните и технологичните особености, които трябва да се вземат предвид при реализацията на проектите за високи сгради.

Datacenters: центрове за съхранение и обработка на данни – принципи и модели – бяха разгледани най-важните моменти при проектирането и реализацията на центрове за данни, постигайки максимална сигурност и ефективност. Този сравнително нов клас сгради, наситени с машини, компютри и сървъри поставя големи предизвикателства към сградните системи и по-специално към системите за охлаждане и безопасност.

Retail design – тенденции при дизайна на търговски сгради и обекти – промяната в начина на живот и пазаруване, довеждат до необходимостта от намиране на нов начи на взаимодействие между клиента и търговския обект. Дискусията беше насочена към проектирането и дизайна на търговските обекти.

Училища – концепции, реализации и добри практики – необходимостта от модернизиране на училищната инфраструктура, повдига въпроса за специфичните особености на тези сгради и как да се постигне максимална функционалност и безопасност.

Градски и ваканционни хотели – нови проекти и технологии 2018 – бяха разгледани найважните аспекти при проектирането и реализацията на градските и ваканционните проекти, така че да бъдат успешни. В тази част на форума участва и д-р инж. Красимир Делов – главен технолог на БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД – член на БАИС. В своята презентация той представи фасади с интересни структури, участвали в международния конкурс  Baumit Life Challenge и очерта тенденциите при проектирането и реализирането на градските и ваканционни проекти:

Обединяване на обществените и жилищните пространства;

Акцент върху живота на открито и инкорпориране на околното пространство в помещенията;

Близко до природата – зелени тераси, зелени стени, зелени покриви;

Повишени изисквания към материалите – разнообразни структури, устойчивост, безвредност, екологичност;

Проектиране на емблематични сгради с индивидуален стил.

Източник: БАИС