ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД

Управител: Николай Калоянов
Лице за контакт: Борис Радулов – зам. изпълнителен директор
Адрес: гр. София 1404, ул. “Околовръстен път” № 33
Телефони: 02/850 40 90; 02/850 40 91; 02/958 99 09
Еmail: fibran@fibran.bg
Уебсайт: www.fibran.bg
Дейност: Производство, внос и търговия с хидроизолационни, топлоизолационни и звукоизолационни системи и материали, антикорозионни покрития, подови настилки
Статут: Пълноправен член на БАИС

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД

Управител: Николай Калоянов
Лице за контакт: Борис Радулов – зам. изпълнителен директор
Адрес: гр. София 1404, ул. “Околовръстен път” № 33
Телефони: 02/850 40 90; 02/850 40 91; 02/958 99 09
Еmail: fibran@fibran.bg
Уебсайт: www.fibran.bg
Дейност: Производство, внос и търговия с хидроизолационни, топлоизолационни и звукоизолационни системи и материали, антикорозионни покрития, подови настилки
Статут: Пълноправен член на БАИС