ТОПЛИВО- 2 ЕООД

Управител: Васил Щраков
Лице за контакт: Мариана Йорданова
Адрес: София 1421, бул. Арсеналски 77
Телефон: 02 81 80 880
Еmail: info@toplivo.eu
Уебсайт: www.toplivo.eu
Дейност: „ТОПЛИВО 2” ЕООД e търговията със строителни материали
Статут: Пълноправен член на БАИС

ТОПЛИВО- 2 ЕООД

Управител: Васил Щраков
Лице за контакт: Мариана Йорданова
Адрес: София 1421, бул. Арсеналски 77
Телефон: 02 81 80 880
Еmail: info@toplivo.eu
Уебсайт: www.toplivo.eu
Дейност: „ТОПЛИВО 2” ЕООД e търговията със строителни материали
Статут: Пълноправен член на БАИС