ТЕРАЗИД ЕООД

Управител: Росен Станков
Адрес: гр. София 1528, Гара Искър, ул. 5004 № 5
Телефон: 02/979 99 71
Факс: 02/979 99 70
Еmail: office@terazid.com
Уебсайт: www.terazid.com
Дейност: Производство и търговия с хидроизолационни и топлоизолационни системи и материали, фасадни бои, лепила и пяни
Статут: Пълноправен член на БАИС

ТЕРАЗИД ЕООД

Управител: Росен Станков
Адрес: гр. София 1528, Гара Искър, ул. 5004 № 5
Телефон: 02/979 99 71
Факс: 02/979 99 70
Еmail: office@terazid.com
Уебсайт: www.terazid.com
Дейност: Производство и търговия с хидроизолационни и топлоизолационни системи и материали, фасадни бои, лепила и пяни
Статут: Пълноправен член на БАИС