СТИРОСАУР АД

Управител: Инж. Мартин Разус
Адрес: с. Ведраре, община Карлово, ул. „Дванадесета” № 17
Телефони: 0335/99 069, 032/50 34 00
Еmail: office@stirosaur.bg
Уебсайт: www.stirosaur.bg
Дейност: Производство и търговия с топлоизолационни системи и материали
Статут: Пълноправен член на БАИС

СТИРОСАУР АД

Управител: Инж. Мартин Разус
Адрес: с. Ведраре, община Карлово, ул. „Дванадесета” № 17
Телефони: 0335/99 069, 032/50 34 00
Еmail: office@stirosaur.bg
Уебсайт: www.stirosaur.bg
Дейност: Производство и търговия с топлоизолационни системи и материали
Статут: Пълноправен член на БАИС