ДОЦ. ИНЖ. СНЕЖАНА ВЪЛКОВА

Адрес: гр.София
e-mail: sk@vtu.bg
Дейност: Доцент в ВТУ „Тодор Каблешков”
Статут: Индивидуален член на БАИС

ДОЦ. ИНЖ. СНЕЖАНА ВЪЛКОВА

Адрес: гр.София
e-mail: sk@vtu.bg
Дейност: Доцент в ВТУ „Тодор Каблешков”
Статут: Индивидуален член на БАИС