ПЛАСТИМО АД

Управител: Иван Павлов
Адрес: гр. Самоков 2700, ул. ”Софийско шосе” № 13
Телефон: 0722/6 02 02; 0722/6 66 56
Еmail: office@plastimo.bg
Уебсайт: www.plastimo.bg
Дейност: Производство и търговия с топлоизолационни системи и материали
Статут: Пълноправен член на БАИС

ПЛАСТИМО АД

Управител: Иван Павлов
Адрес: гр. Самоков 2700, ул. ”Софийско шосе” № 13
Телефон: 0722/6 02 02; 0722/6 66 56
Еmail: office@plastimo.bg
Уебсайт: www.plastimo.bg
Дейност: Производство и търговия с топлоизолационни системи и материали
Статут: Пълноправен член на БАИС