ИНЖ. ОРЛИН ИЛИЕВ

Адрес: гр. Испра, Италия
Телефон: (+39) 342 322 8345
Emai: orlin.iliev@ec.europa.eu
Дейност: От 2011г. – Инвеститорски контрол в Съвместния Изследователски Център на Европейската Комисия, гр. Испра, Италия, 2001-2011г. – Директор на ЕСХА България ООД, 2007-2009г. – Хоноруван преподавател по строителни изолации, Строителен Техникум “Христо Ботев”, гр. София, 2009г. – Учредител на ИГ Пасивни Сгради България, 2003-2011г. – Участник в работата на БАИС в качеството си на Директор на ЕСХА България ООД, 2003г. – Учредител на БАИС в качеството си на Директор на ЕСХА България ООД
Професионални умения: Строителни материали, хидро- и топлоизолации, зелени покриви (покривни градини)
Статут: Индивидуален член на БАИС

ИНЖ. ОРЛИН ИЛИЕВ

Адрес: гр. Испра, Италия
Телефон: (+39) 342 322 8345
Emai: orlin.iliev@ec.europa.eu
Дейност: От 2011г. – Инвеститорски контрол в Съвместния Изследователски Център на Европейската Комисия, гр. Испра, Италия, 2001-2011г. – Директор на ЕСХА България ООД, 2007-2009г. – Хоноруван преподавател по строителни изолации, Строителен Техникум “Христо Ботев”, гр. София, 2009г. – Учредител на ИГ Пасивни Сгради България, 2003-2011г. – Участник в работата на БАИС в качеството си на Директор на ЕСХА България ООД, 2003г. – Учредител на БАИС в качеството си на Директор на ЕСХА България ООД
Професионални умения: Строителни материали, хидро- и топлоизолации, зелени покриви (покривни градини)
Статут: Индивидуален член на БАИС