ОРГАХИМ АД

Управител: Мариус Вакароиу
Лице за контакт: Явор Арсов
Адрес: гр. Русе, бул. „Трети март” №21
Телефони: (+359) 82 866 222; (+359) 82 886 221
Еmail: info@orgachim.bg; yavor.arsov@orgachim.bg
Уебсайт: www.orgachim.bg
Дейност: „ОРГАХИМ” АД e най-големият производител на бои, мазилки, лакове и смоли в България и единствения производител на фталов и малеинов анхидрид в страната. Компанията предлага сертифицирани по EN и ЕТAG фасадни топлоизолационни системи DEKOTHERM®
Статут: Пълноправен член на БАИС

ОРГАХИМ АД

Управител: Мариус Вакароиу
Лице за контакт: Явор Арсов
Адрес: гр. Русе, бул. „Трети март” №21
Телефони: (+359) 82 866 222; (+359) 82 886 221
Еmail: info@orgachim.bg; yavor.arsov@orgachim.bg
Уебсайт: www.orgachim.bg
Дейност: „ОРГАХИМ” АД e най-големият производител на бои, мазилки, лакове и смоли в България и единствения производител на фталов и малеинов анхидрид в страната. Компанията предлага сертифицирани по EN и ЕТAG фасадни топлоизолационни системи DEKOTHERM®
Статут: Пълноправен член на БАИС