МАРИСАН И КОЛЕВ АД

Управител: Станислав Колев
Адрес: гр. Русе 7009, Източна промишлена зона, ул. “Калнъ дере” № 15
Телефони: (+359) 82 519 721, (+359) 82 519 721
Мобилен: (+359) 88 5005053
Еmail: info@marisanbg.com
Уебсайт: www.marisanbg.com
Дейност: Производство и търговия с хидроизолационни и топлоизолационни системи и материали
Статут: Пълноправен член на БАИС

МАРИСАН И КОЛЕВ АД

Управител: Станислав Колев
Адрес: гр. Русе 7009, Източна промишлена зона, ул. “Калнъ дере” № 15
Телефони: (+359) 82 519 721, (+359) 82 519 721
Мобилен: (+359) 88 5005053
Еmail: info@marisanbg.com
Уебсайт: www.marisanbg.com
Дейност: Производство и търговия с хидроизолационни и топлоизолационни системи и материали
Статут: Пълноправен член на БАИС