КСЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Управител: Борислав Дивизиев
Адрес: гр. София, кв. „Кремиковци”
Телефони: 02/819 33 44, 02/819 33 46
Еmail: ytong.bg@xella.com
Уебсайт: www.ytong.bg
Дейност: Производство и търговия с топлоизолационни системи и материали
Статут: Пълноправен член на БАИС

КСЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Управител: Борислав Дивизиев
Адрес: гр. София, кв. „Кремиковци”
Телефони: 02/819 33 44, 02/819 33 46
Еmail: ytong.bg@xella.com
Уебсайт: www.ytong.bg
Дейност: Производство и търговия с топлоизолационни системи и материали
Статут: Пълноправен член на БАИС