ИНЖ. ЙОРДАН НИКОЛОВ

Експерт по изолационни системи
Специализация: Покривни и хидроизолационни материали
Телефон: (+359) 88 891 5853
Еmail: yornikolov@gmail.com; sibolet_bg@yahoo.com
Статут: Индивидуален член на БАИС

ИНЖ. ЙОРДАН НИКОЛОВ

Експерт по изолационни системи
Специализация: Покривни и хидроизолационни материали
Телефон: (+359) 88 891 5853
Еmail: yornikolov@gmail.com; sibolet_bg@yahoo.com
Статут: Индивидуален член на БАИС